Sửa đổi hiệu lực quy định mức giới hạn hàm lượng formaldehyt

Nhằm bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi của người tiêu dùng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hoá từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (gọi tắt là QCVN 01: 2017). Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trước khi đưa sản phẩm dệt may ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải công bố hợp quy cho sản phẩm và dán nhãn hợp quy đối với các sản phẩm đã công bố hợp quy. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.

Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, các doanh nghiệp dệt may gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 21/2017/TT-BCT nên Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BCT sửa đổi ngày hiệu lực của Thông tư số 21/2017/TT-BCT. Theo đó, QCVN 01: 2017 sẽ có hiệu lực sẽ dời từ 01 tháng 5 năm 2018 lùi sang ngày 01 tháng 01 năm 2019. Việc dời thời điểm thực thi quy chuẩn về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may đã tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp dệt may trong điều kiện hiện nay.

          Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 560/QĐ-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2018 về việc chỉ định tổ chức chứng nhận/giám định sản phẩm dệt may, qua đó đã chỉ định 7 tổ chức chứng nhận chất lượng sản phẩm dệt may gồm Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lượng chất lượng 3 (Quatest 3 tại TPHCM); Viện Dệt may; Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol tại Hà Nội, Hải Phòng; Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TPHCM; Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC; Công ty TNHH Intertek Việt Nam (ở Hà Nội và TPHCM) và 1 tổ chức giám định là Công ty cổ phần Giám định và Khử trùng FCC (TPHCM).

                                                                   Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004726
Views Today : 164
Views This Month : 3436
Views This Year : 12120
Total views : 26546
Language
Skip to content