UBND tỉnh chỉ đạo quản lý hoạt động kinh doanhtheo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hiệu lực thi hành từ ngày 02/5/2018 (thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp). Đồng thời, theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 28, Nghị định số 40/2018/NĐ-CP, cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức không được tham gia bán hàng đa cấp.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh, đồng thời đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các các Sở, Ban, Ngành, các đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Sở Công Thương:  Chủ trì giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với mọi loại hình như dịch vụ và các hình thức kinh doanh đa cấp trái pháp luật khác, chú trọng vào các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo. Đồng thời rà soát danh sách người tham gia bán hàng đa cấp là các cán bộ công chức (nếu có) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý theo quy định.  Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, phát hiện tổ chức, cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp vi phạm các quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP. Kiểm tra, đánh giá nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, đặc biệt là hàng hóa được sản xuất, gia công trong nước và thực phẩm chức năng. Phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ: Phối hợp với sở Công Thương rà soát, xử lý cán bộ, công chức tham gia bán hàng đa cấp theo quy định.

 Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định. Phối hợp với Sở Công Thương thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông:  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông pháp luật về bán hàng đa cấp, tuyên truyền về việc cán bộ, công chức không được tham gia bán hàng đa cấp, các biến tướng của bán hàng đa cấp trên các phương tiện truyền thông đại chúng cho các cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp. Chỉ đạo các cơ quan báo chí: Triển khai xây dựng các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bán hàng đa cấp và cảnh báo cho người dân, không để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lợi dụng sự thiếu thông tin để bán hàng trục lợi, đồng thời để nhân dân cảnh giác với hoạt động gian lận thương mại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Thường xuyên đưa các thông tin có định hướng, đúng pháp luật, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

 Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng Công an trên địa bàn phối hợp với các cơ quan quản lý có liên quan hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tuân thủ các quy định của pháp luật; nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra làm rõ các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp hoặc lợi dụng kinh doanh đa cấp biến tướng nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Thông qua công tác phòng ngừa, kiểm tra rút ra phương thức, thủ đoạn phạm tội để thông báo tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác đến mọi người dân, doanh nghiệp. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý nhà nước, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các cơ quan chức năng cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn các thôn, tổ dân phố trên địa bàn quản lý bằng nhiều hình thức, tuyên truyền cho người dân nắm rõ các quy định hiện hành của pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp; tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức không được tham gia bán hàng đa cấp đồng thời nghiêm cấm cán bộ, công chức của đơn vị tham gia hoạt động bán hàng đa cấp. Tăng cường chỉ đạo, giám sát, phát hiện hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp từ cơ sở xã, phường, tổ dân phố; lưu ý hoạt động của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp có hộ khẩu thường trú tại địa phương hoặc người ở nơi khác đến có hoạt động bán hàng đa cấp. Đặc biệt cần quan tâm đến việc tổ chức, cá nhân liên hệ để tổ chức hội nghị giới thiệu và bán sản phẩm trá hình hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trái phép. Chủ động công tác phối hợp với các sở, ngành chức năng, theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của các doanh nghiệp trên địa bàn, đảm bảo thực hiện tốt việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Kim Oanh (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 51
Views This Month : 1846
Views This Year : 9754
Total views : 70294
Language
Skip to content