Thông báo các doanh nghiệp đăng ký Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018.

Giải thương chất lượng quốc gia là hình thức tôn vinh, khen thưởng hằng năm ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thông qua việc áp dụng, duy trì và cải tiến có hiệu quả, hiệu lực các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo các tiêu chí của Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Điều kiện, nguyên tắc, thành phần hồ sơ đăng ký, thời hạn gửi hồ sơ tham dự, nơi nhận hồ sơ chi tiết tại đây.


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004734
Views Today : 78
Views This Month : 4341
Views This Year : 13025
Total views : 27451
Language
Skip to content