Thông báo đăng ký đề xuất thực hiện dự án công nghiệp công nghệ cao năm 2019

Thực hiện Văn bản số 6153/UBND-XDCB ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai, thực hiện Văn bản số 11097/BCT-KHCN ngày 24/11/2017 của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương thông báo để các đơn vị, doanh nghiệp, thành viên thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các địa phương có nhu cầu, xem xét đăng ký đề xuất các dự án phát triển công nghiệp công nghệ cao thực hiện năm 2019.

Phạm vi, đối tượng và nội dung, cơ chế chính sách và hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện chương trình công nghệ cao cụ thể theo hướng dẫn tại 11097/BCT-KHCN. Để tổng hợp các hồ sơ đăng ký đề xuất thực hiện chương trình công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ đăng ký về Sở Công Thương trước ngày 15/01/2018 (đợt 1) hoặc ngày 30/02/2018 (đợt 2) để tổng hợp chung và gửi về Bộ Công Thương đúng tiến độ thời gian quy định.

Bài: Kim Oanh (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 125
Views This Month : 3266
Views This Year : 42108
Total views : 56534
Language
Skip to content