Thông báo đăng ký đề xuất các đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện kế hoạch năm 2019

Thực hiện Văn bản số 6152/UBND-XDCB ngày 08 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai, thực hiện Văn bản số 11269/BCT-KHCN ngày 29/11/2017 của Bộ Công Thương về việc đăng ký đề xuất nhiệm vụ KHCN năm 2019 thuộc đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực CNCB đến năm 2020.

Sở Công Thương thông báo để các đơn vị, doanh nghiệp, thành viên thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các địa phương có nhu cầu, xem xét đăng ký đề xuất các đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm thực hiện kế hoạch năm 2019.

Nội dung, hồ sơ đăng ký đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm cụ thể theo hướng dẫn tại 11269/BCT-KHCN. Để tổng hợp các hồ sơ đăng ký đề xuất các đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ đăng ký đề tài/dự án sản xuất thử nghiệm về Sở Công Thương trước ngày 15/01/2018 để tổng hợp chung và gửi về Bộ Công Thương đúng tiến độ thời gian quy định.

                      Bài: Kim Oanh (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005166
Views Today : 87
Views This Month : 3750
Views This Year : 11658
Total views : 72198
Language
Skip to content