Thông báo xác nhận tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp

Để quản lý chặt chẽ hoạt động bán hàng đa cấp theo đúng các quy định hiện hành, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn, với các thông tin cụ thể như sau:

Thông tin doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp: Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam (UMV). Địa chỉ trụ sở chính: 141, đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 02873 005 411. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312812021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Cấp lần đầu ngày 28 tháng 5 năm 2014. Lần thay đổi gần nhất: Lần thứ 6 ngày 04 tháng 4 năm 2017. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 007/QLCT-GCN do Cục Quản lý Cạnh tranh (Nay là Cục cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng)- Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 10/02/2015. Lý do tạm ngừng hoạt động: Để phù hợp tình hình kinh doanh thực tế tại doanh nghiệp. Thời gian bắt đầu tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 02/02/2018 đến hết ngày 02/02/2019.

Theo báo cáo của Công ty UMV, số người tham gia ký hợp đồng bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh năm 2017 có 12 người. Căn cứ quy định tại Điều 15, Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, khi tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp, Công ty UMV có trách nhiệm đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật. Người tham gia bán hàng đa cấp có bất kỳ khiếu nại về việc Công ty UMV không đảm bảo các quyền lợi của mình có thể gửi yêu cầu tới Công ty UMV hoặc liên hệ trực tiếp đến các cơ quan chức năng tại địa phương để giải quyết, giúp đỡ. Khi tiếp tục hoạt động bán hàng đa cấp sau thời gian tạm ngừng, Công ty UMV có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản tới Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn.

 Mọi thông tin liên hệ: Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; điện thoại: 02093 872 104.

 Bài: Kim Oanh (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005096
Views Today : 55
Views This Month : 2342
Views This Year : 4831
Total views : 65371
Language
Skip to content