THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Căn cứ Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu nhiệm vụ: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị camera giám sát và triển khai phần mềm thực hiện Đề án Quản lý khối lượng khoáng sản kim loại vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn,

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông báo mời chào hàng trên Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư  (http://muasamcong.mpi.gov.vn) với các nội dung sau:

  1. Tên gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị camera giám sát và triển khai phần mềm thực hiện Đề án Quản lý khối lượng khoáng sản kim loại vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ thông qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

– Giá gói thầu: 1.907.551.700 VNĐ  (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm linh bảy triệu, năm trăm năm mươi mốt nghìn, bảy trăm đồng).

– Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị camera giám sát và triển khai phần mềm tại Trung tâm giám sát và 06 điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn để ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khối lượng khoáng sản kim loại vận chuyển tại các bàn cân điện tử, cửa mỏ thông qua việc đầu tư hệ thống trang thiết bị phần cứng, phần mềm nhằm kiểm soát khối lượng khoáng sản vận chuyển của các doanh nghiệp, góp phần chống thất thu thuế tài nguyên của tỉnh Bắc Kạn.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

  1. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
  4. Thời gian phát hành HSYC: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2018 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2018.
  5. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Quản lý Công nghiệp- Sở Công Thương, số 34 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại liên hệ 0209.3810723; hộp thư điện tử: doanld.ct@backan.gov.vn hoặc doanld.ctbk@gmail.com.
  6. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu đồng)
  7. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).
  8. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2018
  9. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 11 năm 2018./.

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn thông báo./.

Kim Oanh (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 30
Views This Month : 1825
Views This Year : 9733
Total views : 70273
Language
Skip to content