THÔNG BÁO Mời nộp hồ sơ đề xuất đầu tư Quỹ Xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (APIF) thuộc dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn (vòng 1)

 Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn được triển khai với nguồn vốn vay từ Quỹ quốc tế về phát triển nông lâm nghiệp (IFAD) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Dự án được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2023, trên địa bàn 37 xã thuộc 5 huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Pác Nặm, Ngân Sơn và Na Rỳ của tỉnh Bắc Kạn.

Quỹ xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (tên tiếng anh là Agribussiness Promotion Investment Fund – viết tắt là APIF) là một công cụ hỗ trợ được thiết kế trong Hợp phần 3 “Các nông hộ, trang trại có khả năng sinh lời được kết nối với nguồn tài chính và thị trường”  của dự án. Quỹ được triển khai với mục đích tạo cơ hội đầu tư, giảm bớt các rào cản, rủi ro cho các đối tác tư nhân (doanh nghiệp, HTX) khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (trực thuộc Sở Công thương) thông báo về việc mời nộp hồ sơ đề xuất đầu tư quỹ APIF (vòng 1).

  1. Các chuỗi giá trị ưu tiên kêu gọi đề xuất đầu tư APIF:
  • Các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bắc Kạn, gồm:

+ Trồng trọt: Dong riềng, Gừng, Nghệ, Cam, quýt, chuối, gỗ rừng trồng, dược liệu;

+ Chăn nuôi: Trâu, bò, lợn, gà.

 – Các sản phẩm khác: theo đề xuất của doanh nghiệp/hợp tác xã.

  1. Đối tượng tài trợ và điều kiện tham gia:

– Đối tượng tài trợ là các Doanh nghiệp, tổ chức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã có nhu cầu xin tài trợ;

– Điều kiện tham gia: những đối tượng nêu trên phải đang hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông, lâm, thủy sản hoặc hoạt động trong lĩnh vực tiểu, thủ công nghiệp tạo ra nhiều việc làm ổn định cho các nông hộ trong vùng dự án và có thời gian hoạt động tối thiểu là 12 tháng tính từ thời điểm đăng ký kinh doanh đến ngày nộp hồ sơ đề xuất xin tài trợ. Đối với doanh nghiệp hoặc HTX được thành lập trên cơ sở hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong cùng lĩnh vực, thời gian hoạt động sẽ được tính cả thời gian hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể.

  1. Hạn nộp hồ sơ đề xuất đầu tư:

           – Đợt 1: Từ ngày 04 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 01 năm 2019;

           – Đợt 2: Từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 đến ngày 15 tháng 03 năm 2019.

Lưu ý: Chỉ nhận hồ sơ đề xuất trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

  1. Địa điểm nhận hồ sơ và giải đáp thắc mắc:

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Xúc tiến thương mại-Tổng hợp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, tầng 3 Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, số 34 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn;

– Địa điểm nhận hỗ trợ và giải đáp thắc mắc về xây dựng đề xuất: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn (ông Quách Mạnh Thắng, SĐT: 0961.014.262) và Ban Điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn (ông Hà Minh Quang, SĐT: 0985.986.348)./.

Thông báo Mời nộp hồ sơ đề xuất đầu tư Quỹ Xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp (APIF) thuộc dự án CSSP tỉnh Bắc Kạn, vòng 1 (kèm theo mẫu đề xuất sơ bộ tiểu dự án xin tài trợ) được đăng tải chi tiết thông báo tại đây.

Sổ tay hướng dẫn thực hiện APIF thuộc dự án CSSP được xây dựng dựa trên cơ sở Hiệp định tài trợ đã được Việt Nam và IFAD ký kết ngày 24 tháng 3 năm 2017, Văn kiện dự án CSSP; Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án (PIM) được Ban Chỉ đạo dự án tỉnh phê duyệt, Sổ tay Quỹ Tài trợ cạnh tranh doanh nghiệp (CBG) đã được Văn phòng Quốc gia IFAD Việt Nam thông qua, sổ tay Hướng dẫn thực hiện APIF đã triển khai ở dự án 3PAD và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình áp dụng mô hình hợp tác công tư của một số dự án do IFAD tài trợ. Sổ tay hướng dẫn thực hiện APIF bao gồm 4 phần chính: Giới thiệu về APIF và các nguyên tắc hoạt động của quỹ; Quy trình lựa chọn đề xuất tài trợ của APIF; Triển khai tài trợ; Các phụ lục.

Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Quỹ APIFđược đăng tải chi tiết  tại đây.

                                       Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005163
Views Today : 5
Views This Month : 3271
Views This Year : 11179
Total views : 71719
Language
Skip to content