Kết quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến thương mại năm 2018

Năm 2018, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được Sở Công Thương quan tâm thực hiện và đã đạt được những kết quả nổi bật như sau:

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại đúng theo phạm vi, thẩm quyền được quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/TTLT-BTM-BTC ngày 06/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; Từ ngày 15/7/2018 thực hiện theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó:

– Thực hiện tốt việc hướng dẫn các đơn vị thực hiện khuyến mại, hội chợ triển lãm trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006, từ ngày 15/7/2018 thực hiện theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ;

– Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường thực hiện tốt chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với hoạt động khuyến mại, hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn;

– Thực hiện bố trí cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực xúc tiến thương mại để thực hiện kịp thời, đầy đủ theo quy định của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về xúc tiến thương mại.

Kết quả cụ thể:

  1. Quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến mại: Năm 2018, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến mại trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã xác nhận 35 hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị khuyến mại 2.232.956.000 đồng. Tiếp nhận 5.150 thông báo thực hiện khuyến mại với tổng trị giá khuyến mại khoảng 450.000.000.000 đồng.
  2. Quản lý nhà nước đối với hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại: Năm 2018, Sở Công Thương đã xác nhận 14 đăng ký cho các đơn vị tổ chức hội chợ, trong đó tổ chức 10 hội chợ. Hơn nữa Sở Công Thương tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 về việc ban hành danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2019.
  3. Quản lý nhà nước đối với hoạt động Văn phòng đại diện của tổ chức Xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam: Năm 2018, trên địa bàn tỉnh không phát sinh nội dung này.
  4. Công tác cải cách thủ tục hành chính: Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính được triển khai thực hiện ở tất cả các thủ tục hành chính thuộc phạm vi của sở. Trong đó, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xúc tiến thương mại được công bố công trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và cổng thông tin điện tử Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời, việc tiếp nhận hồ sơ và trả đối với thủ tục hành chính về xúc tiến thương mại vừa được thực hiện trực tiếp tại Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn hoặc thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh mức độ 3.
  5. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật: Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực xúc tiến thương mại được thực hiện thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát của lực lượng quản lý thị trường. Thông qua hoạt động kiểm tra, phối hợp lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh.
  6. Đối với nội dung cung cấp các thông tin: Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã cung cấp thông tin tại báo cáo về hoạt động xúc tiến thương mại như sau: Công bố địa chỉ thư điện tử để giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP, cụ thể: Socongthuong@backan.gov.vn; Địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận thông tin từ Cục Xúc tiến thương mại về các chương trình khuyến mại do Bộ Công Thương xác nhận, cụ thể: hoattt.ct@backan.gov.vn hoặc datnh.ct@backan.gov.vn; Đơn vị đầu mối thực hiện quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm thương mại, văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam: Đơn vị đã giao cho Phòng Quản lý thương mại thuộc Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn là đầu mối, số điện thoại: 02093 872 104, ông Nguyễn Hữu Đạt -Trường phòng Quản lý thương mại, điện thoại 0979 829 757 hòm thư điện tử: datnh.ct@backan.gov.vn và bà Hoàng Thị Yến – chuyên viên phòng Quản lý thương mại, điện thoại 0984 145 637, hòm thư điện tử: yenht.ct@backan.gov.vn

* Bên cạnh những kết quả đạt được công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến thương mại còn một số hạn chế như:

– Công tác quản lý nhà nước về hoạt động khuyến mại thuộc hình thức thông báo khuyến mại chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là các khuyến mại được thông báo theo đường bưu điện, do số lượng khuyến mại lớn; thời gian, địa bàn khuyến mại không cụ thể; nhiều thông báo thực hiện khuyến mại gửi qua đường bưu điện đều chậm so với thời gian thực hiện khuyến mại. Do đó, số liệu theo dõi chưa phản ánh chính xác tình hình thực hiện khuyến mại trên địa bàn; Đối với việc công khai thông tin về Chương trình khuyến mại mà thương nhân đã thông báo phải được cơ quan quản lý nhà nước bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang thông tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) Do khối lượng thông báo khuyến mại được các thương nhân gửi đến rất nhiều, biên chế được duyệt của sở ít, công chức của sở phải thực hiện kiêm nhiệm thêm nhiều lĩnh vực khác nên việc công khai chưa thực hiện được.

– Các hội chợ tổ chức trên địa bàn chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong gia đình, chưa thực sự gắn kết các địa phương, doanh nghiệp để trao đổi và kết nối cung – cầu các sản phẩm đặc sản, tiêu biểu của tỉnh hoặc thu hút các nhà đầu tư ngoài tỉnh vào tỉnh Bắc Kạn; doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, năng lực tài chính kém nên chưa quan tâm và thực hiện hiệu quả các chương trình khuyến mại, hội chợ. Các chương trình hội chợ, khuyến mại diễn ra chủ yếu với quy mô nhỏ.

Sở Công Thương cũng đã đề xuất với Bộ Công Thương xem xét bãi bỏ đối với nội dung quy định tại mục 6, điều 17 của Nghị Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ  ”Thông tin về Chương trình khuyến mại mà thương nhân đã thông báo phải được cơ quan quản lý nhà nước công khai bằng các hình thức phù hợp (văn bản, trang thông tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) với lý do có quá nhiều thông báo khuyến mại được các tổ chức cá nhân trên cả nước thực hiện, với biên chế được duyệt hiện nay đơn vị khó có thể thực hiện đăng công khai đầy đủ như quy định tại Nghị định này.

Hoàng Yến. (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005096
Views Today : 1
Views This Month : 2288
Views This Year : 4777
Total views : 65317
Language
Skip to content