Thông báo Về việc đăng ký thực hiện Đề án “Hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm” năm 2020.

Thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại triển khai Đề án “Hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm” thuộc Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2020 nhằm hỗ trợ chi phí thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, qua đó giúp các cơ sở hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Trung tâm kính đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn đến các cơ sở CNNT trên địa bàn, các thành viên, hội viên nghiên cứu các văn bản liên quan và nội dung thông báo này để đăng ký thực hiện Đề án khuyến công địa phương “Hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm” năm 2020.

  1. Đối tượng được hỗ trợ: tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
  2. Danh mục ngành, nghề được hưởng chính sách khuyến công: công nghiệp chế biến nông – lâm – thủy sản và chế biến thực phẩm.v.v.(Chi tiết tại Điều 5, Chương 2 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công).
  3. Nội dung hỗ trợ: hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm cho 12 cơ sở CNNT.
  4. Mức hỗ trợ: hỗ trợ tối đa 50% chi phí, nhưng không quá 25 triệu đồng/cơ sở.
  5. Hồ sơ đăng ký thực hiện Đề án của các cơ sở CNNT, gồm có:

– Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương năm 2020 (Phụ lục 1 theo mẫu gửi kèm thông báo này);

– Tài liệu, hồ sơ kèm theo (01 bộ): Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ sau: giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và các tài liệu, hồ sơ khác liên quan đến sản phẩm đăng ký hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, đóng gói sản phẩm (nếu có).

Văn bản tổng hợp, đăng ký danh sách các cơ sở CNNT có nhu cầu đăng ký thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và của các đơn vị (gồm: tên cơ sở CNNT, địa chỉ/SĐT liên hệ, các sản phẩm đề nghị hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu bao bì đóng gói, dự kiến thời gian triển khai) gửi về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn, số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn trước ngày 25/5/2020 để tổng hợp và xem xét.

 (Mọi thông tin cần tư vấn, hỗ trợ đề nghị các đơn vị liên hệ: Trung tâm Khuyến công và Xúc  tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn (Số điện thoại: 02093 810 292 hoặc phòng Khuyến công và Tư vấn, số điện thoại: 0976 903 845 (Bà Vân); 0976 798 925(Ông Tùng)).

TTKC&XTTM
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004733
Views Today : 80
Views This Month : 4218
Views This Year : 12902
Total views : 27328
Language
Skip to content