Thông báo Về việc xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021

Nhằm tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Sở Công Thương đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện phối hợp rà soát nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn để xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021 từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương với các nội dung như sau:

  1. Đối tượng áp dụng chính sách khuyến công

Tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (gọi chung là các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT)).

  1. Danh mục ngành, nghề được hưởng chính sách khuyến công

Công nghiệp chế biến nông – lâm – thủy sản và chế biến thực phẩm; Sản xuất hàng công nghiệp phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, hàng thay thế hàng nhập khẩu; Công nghiệp hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn; Sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất sản phẩm, phụ tùng; lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ cơ khí, điện, điện tử – tin học; Sản xuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và công nghiệp hỗ trợ; Sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp; Khai thác, chế biến khoáng sản tại những địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; Áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp; xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

  1. Nội dung hoạt động khuyến công

Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến; Hỗ trợ các hoạt động tư vấn nhằm nâng cao năng lực quản lý sản xuất – tài chính – kế toán – nhân lực và năng lực quản lý doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp; Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp.v.v. (Chi tiết tại Điều 4, Chương 2 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 về Khuyến công).

  1. Mức chi hoạt động khuyến công

– Mức chi hoạt động từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia quy định chi tiết tại Thông tư 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.

– Mức chi hoạt động từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương được quy định chi tiết tại Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

  1. Hồ sơ đăng ký nhu cầu hỗ trợ của các cơ sở CNNT

– Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công năm 2021 (theo mẫu đơn tại Phụ lục 01);

– Tài liệu, hồ sơ kèm theo (01 bộ): bản sao hợp lệ 1 trong những giấy tờ sau: giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và các tài liệu, hồ sơ khác liên quan đến nội dung đăng ký (nếu có).

Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn đến các cơ sở CNNT trên địa bàn nghiên cứu các văn bản liên quan (danh mục các văn bản tại Phụ lục 03); hướng dẫn và đăng ký thực hiện đề án khuyến công năm 2021 theo quy định; Rà soát, lập danh sách các cơ sở CNNT có nhu cầu hỗ trợ để xây dựng đề án khuyến công theo quy định (theo mẫu tại Phụ lục 02).

 Hồ sơ, danh sách đăng ký đề nghị gửi về Sở Công Thương (qua Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn, số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) trước ngày 20/5/2020 để tổng hợp, xây dựng đề án, Kế hoạch khuyến công năm 2021, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

(Mọi thông tin cần tư vấn, hỗ trợ đề nghị các đơn vị liên hệ: Trung tâm Khuyến công và Xúc  tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn (Số điện thoại: 02093 810 292 hoặc phòng Khuyến công và Tư vấn, số điện thoại: 0976 903 845 (Bà Vân); 0976 798 925(Ông Tùng)).

Các phụ lục đính kèm tại đây

                                                                                                        TTKC&XTTM
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004724
Views Today : 9
Views This Month : 2941
Views This Year : 11625
Total views : 26051
Language
Skip to content