Tiểu đội Dân quân tự vệ Sở Công Thương tham gia huấn luyện năm 2020

Từ ngày 01-05/6/2020, Tiểu đội Dân quân tự vệ Sở Công Thương đã tham gia huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020 tại Trung đoàn 750 theo Kế hoạch tổ chức của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn, kết quả huấn luyện cho thấy đều đạt trở lên, trong đó có nhiều chiến sỹ đạt loại giỏi.

Năm trong chương trình huấn luyện, ngày 8-9/6/2020, Tiểu đội Dân quân tự vệ Sở Công Thương đã được tập huấn 06 bài giảng chính trị về: (1) Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; (2) Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; (3) Chiến lực “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; (4) Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; (5) Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; (6) Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

Tham dự, chỉ đạo và trực tiếp báo cáo viên buổi tập huấn là đồng chí Hoàng Hà Bắc, TUV, Giám đốc Sở Công Thương, Chính trị viên. Thông qua đợt huấn luyện lần này, các chiến sỹ của Tiểu đội cơ bản đã tiếp thu được các nội dung do báo cáo viên truyền đạt. Qua đó giúp cho các chiến sỹ của Tiểu đội nâng cao nhận thức, hiểu biết về tình hình an ninh chính trị địa phương, trong nước, quốc tế; đồng thời có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị./.

                                                                   BCHQS Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004726
Views Today : 88
Views This Month : 3360
Views This Year : 12044
Total views : 26470
Language
Skip to content