TIN VĂN BẢN MỚI Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Ngày 24/7/2019 UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành văn bản số 4062/UBND-NCPC về việc thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019  của Chính phủ, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019. Để triển khai Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở ngành cấp tỉnh, nghiên cứu triển khai Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ theo đúng quy định.

Chi tiết Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ đăng trên địa chỉ Web cụ thể như sau:

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=197367)

Đàm Vĩnh Hoàng


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005101
Views Today : 11
Views This Month : 129
Views This Year : 5032
Total views : 65572
Language
Skip to content