Tình hình triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực sử dụng nănglượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2018

Để triển khai các hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnhphê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ)trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh. Kết quảgiai đoạn 2016–2018tỉnh Bắc Kạn đã triển khai được các nội dung sau:

– Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thực về SDNLTK&HQ trên địa bàn toàn tỉnh bằng hình thực in ấn phát hành tờ rơi, tờ dán; treo băng rôn và xe loa tuyên truyền; thực hiện tuyên truyền trên chương trình truyền thanh, truyền hình của tỉnh và báo địa phương;

-Tổ chức các lớp tập huấn phổ biến Luật SDNLTK&HQ, các văn bản liên quan đếncơ quan, đơn vị sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Năm 2017 tổ chức 02 hội nghị phổ biến các giải pháp SDNLTK&HQ trong hộ gia đình thuộc 04 huyện (Ba Bể, Na Rì, Bạch Thông, Ngân Sơn). Năm 2018 tổ chức 01 hội nghị tập huấn tiết kiệm năng lượng cho các hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến nông lâm sản thuộc địa bàn huyện Na Rì;

– Triển khai cuộc vận động mô hình hộ gia đình tiết kiệm điện, chương trình trường học tiết kiệm điện và tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất, cụ thể: Tổ chức tuyên truyền sự kiện Giờ trái đất kết hợp thay bóng đèn sợi đốt bằng bóng đền tiết kiệm năng lượng cho 700 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh (năm 2016 thay 100 bóng cho 50 hộ; năm 2017 thay 200 bóng cho 100 hộ và năm 2018 thay 400 bóng cho 200 hộ); Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tổ chức thực hiện 11 chương trình “Trường Tiểu học chung tay tiết kiệm điện”, thu hút hơn 8.000 học sinh tham gia (năm 2017 thực hiện 6 chương trình/6 trường, khoảng 4.000 học sinh, năm 2018 thực hiện 5 chương trình/5 trường, khoảng 4.000 học sinh), tổ chức thực hiện chương trình Gia đình tiết kiệm điện, năm 2017 có 170 gia đình đạt “Gia đình tiết kiệm điện” và năm 2018 có 200 gia đình đạt “Gia đình tiết kiệm điện”;

-Triển khai áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng; sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho công trình chiếu sáng công cộng xây dựng mới; thay thế dần các đèn trang trí, đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện, cụ thể là năm 2018 địa bàn thành phố Bắc Kạn đã tiến hành thay thế đèn chiếu sángđường phố bằng bóng đèn tiết kiệm điện,kết quả đã thay thế được 257/1.800 bóng và hiện nay đang tiếp tục triển khai thực hiện;

– Tổ chực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đăng ký phương ánsử dụng điện tiết kiệm, hàng quý tổng hợp theo dõi, đôn đốc các đơn vị sử dụng đúng công suất đã đăng ký.Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ sở sản suất, kinh doanh, hộ gia đình đã cơ bản thay thế và sử dụng các thiết bị có hiệu suất cao, tiết kiệm điện.Phối hợp với các cơ sở sản xuất công nghiệp quản lý tốt nhu cầu điện,hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn vào khung giờ cao điểm. Tăng cường sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao; khuyến khích sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo.Áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, vận hành lưới điện phân phối đảm bảo an toàn, giảm tổn thất điện năng.Sản lượng điện tiết kiệm được như sau: Năm 2016 tiết kiệm được 3.237.407 kWh, năm 2017 tiết kiệm được 3.596.549 kWh, năm 2018 tiết kiệm được 4.002.201 kWh;

– Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng; xây dựng suất tiêu hao nhiên liệu tối thiểu đối với một số loại phương tiện giao thông vận tải. Triển khai sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng thay thế nhiên liệu truyền thống đối với phương tiện giao thông vận tải nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, cụ thể tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân sử dung xăng sinh học (E5) cho các loại phương tiện giao thông; kết quả đến thời điểm báo cáo việc sử dụng năng lượng mới,xăng sinh học E5 Ron 92 II như sau: Năm 2016 tổng xuất bán 13.871 m3 xăng, trong đó có 36 m3 xăng sinh học E5 Ron 92 II, chiểm tỷ lệ 0,25%; năm 2017 tổng xuất bán 15.621 m3 xăng, trong đó có 1.983 m3 xăng sinh học E5 Ron 92 II, chiểm tỷ lệ 12,6% và năm 2018 tổng xuất bán 18.724 m3 xăng, trong đó có 14.382 m3 xăng sinh học E5 Ron 92 II, chiếm tỷ lệ 76,8%.

Việc triển khai thực hiệnchương trình SDNLTK&HQluôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo,chỉ đạocủacác cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng với sự chủ động vào cuộc tích cức của các cơ quan, đơn vị nênchương trình SDNLTK&HQgiai đoạn 2016-2018trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã thu được những kết quả nhất định.Thông qua các hoạt động của chương trình, nhận thức về SDNLTK&HQ của các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng được nâng lên. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các hộ gia đình có ý thực tiết kiệm và sử dụng năng lượng một cách hiệu quả. Một số địa phương, đơn vị đã chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách để triển khai thực hiện thay bóng đèn có hiệu suất cao, tiêu hao ít năng lượng. Một số doanh nghiệp đã chủ động kinh phí để thực hiện công tác tuyên truyền việc SDNLTK&HQ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số tồn tại đó là việc sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, một số đơn vị chưa thật sự chủ động triển khai thực hiện chương trình SDNLTK&HQ; một số cơ sở sản xuất vẫn sử dụng dây truyềncông nghệ lạc hậu chưa thay thế,nâng cấp dây truyền công nghệ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng; một số Doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ những lợi ích của việc xây dựng mô hình quản lý năng lượng và kiểm toán năng lượng mang lại nên chưa thực sự quan tâm; kinh phí dành cho triển khai các hoạt động về SDNLTK&HQ còn hạn chế.

Để chương trình SDNLTK&HQ thu được những kết quả caohơn, cần tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đảo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức hơn về SDNLTK&HQ cho các tổ chức, cá nhân và công đồng dân cư; các tổ chức, cá nhân cần đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng; các cơ sở sản xuất cần đổi mới dây truyền công nghệ sản xuất nhằm giảm thiểu mức tiêu hao năng lượng và bố trí kinh phí hợp lý để thực hiện các nhiệm vụ vềSDNLTK&HQ. Một số giải pháp cụ thể giai đoạn 2019-2020, cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, in ấntờ rơi, băng rôn, cuốn cẩm nang về SDNLTK&HQ vàsử dụng xăng sinh học E5 RON 92;

Hai là, tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị tập huấn về các biện pháp SDNLTK&HQ trong các hộ gia đình;

Ba là, tiếp tục triển khai tổ chứcchương trình hộ gia đình tiết kiệm năng lượng;chương trình trường học chung tay tiết kiệm điện quy mô toàn tỉnh;

Bốn là,tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hàng năm;

Năm là, tham mưu xây dựng và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cấp điện thí điểm cho Trụ sở làm việc của Sở Công Thương Bắc Kạn;

Sáu là,tham mưu xây dựng và lắp đặt thí điểm hệ thống điện năng lượng mặt trời cho một số cụm dân cư, hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa mà điện lưới quốc gia chưa đầu tư đến./.

                                                                             Sở Công Thương

 
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 125
Views This Month : 3266
Views This Year : 42108
Total views : 56534
Language
Skip to content