Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Bắc Kạn

Tổng giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm của Bắc Kạn ước đạt hơn 2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 5,27% so với cùng kỳ. Tổng lương thực có hạt vụ đông xuân ước đạt hơn 80 nghìn tấn, đạt 101% kế hoạch, bằng 98% so với cùng kỳ. Trong đó sản lượng lúa xuân đạt 48.451 tấn, đạt 104,8% kế hoạch; cây ngô đạt 39.630 tấn, đạt 96,71% kế hoạch; cây thuốc lá ước đạt hơn 2 nghìn tấn; cây dong riềng trồng được 1.039ha, đạt 109% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch chuyển đổi 400ha đất trồng lúa, ngô sang các cây trồng khác, đến nay đã chuyển đổi được 515ha, đạt 129% kế hoạch; triển khai thực hiện thâm canh, bảo đảm an toàn thực phẩm với 200ha cây cam quýt và 50ha hồng không hạt; thực hiện cải tạo thâm canh 100ha chè.

Cạnh đó, lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển khá ổn định. Số lượng đại gia súc hơn 82 nghìn con, đạt 95% kế hoạch; đàn lợn 192.142 con, đạt 94% kế hoạch; đàn gia cầm 825.273 con, đạt 96% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh hiện có 2 trang trại, 01 HTX và 01 doanh nghiệp về chăn nuôi. Công tác chuẩn bị cây giống phục vụ cho trồng rừng được thực hiện tốt. Tính đến hết ngày 16 tháng 6 toàn tỉnh trồng được 2.219ha rừng, đạt 35,8% kế hoạch.

Chương trình nông thôn mới được các cấp, ngành tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt. Đến nay toàn tỉnh có 9 xã đạt chuẩn và được công nhận xã nông thôn mới, tăng 7 xã so với năm 2017. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo thực hiện tiêu chí về môi trường, sản xuất nâng cao thu nhập. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới 2019-2020; tổ chức các đoàn kiểm tra tiến độ 08 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

phó_bí_thư_tỉnh_uỷ__chủ_tịch_ubnd_lý_thái_hải_tỉnh_báo_cáo_công_tác_chỉ_đạo_điều_hành_của_ubnd_tỉnh_6_tháng_đầu_năm_2018_-16_50_16_042

Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng cơ bản, tỉnh đã chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thực hiện các giải pháp quyết liệt tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp về vốn, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 497.576 triệu đồng, đạt 52,1% kế hoạch, tăng 5,89% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định hơn so với cùng kỳ năm 2017 do một số đơn vị khai khoáng đã đi vào ổn định. Nhà máy Gang tại xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông được cung cấp nguyên vật liệu và hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, có sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn. Ngay từ đầu năm 2018, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng cơ bản, tăng cường, quản lý vốn đầu tư, thực hiện nghiêm túc việc cam kết giải ngân các nguồn vốn. Tổng vốn đầu tư phát triển năm 2018 được giao hơn 1 nghìn tỷ đồng, ước giải ngân đến ngày 30/6 được hơn 474 tỷ, đạt 30% kế hoạch.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2018, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh phát triển phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 2.381,873 tỷ đồng, tăng 10,84% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 50% kế hoạch. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ thúc đẩy phát triển ngành du lịch. Tổng lượng khách du lịch đến với Bắc Kạn 6 tháng đầu năm đạt 306.313 lượt khách, đạt 61% kế hoạch. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 167,5 tỷ đồng, đạt 44,3% kế hoạch.

Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2018, tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn vẫn còn gặp những tồn tại, hạn chế như: Tiến độ gieo cấy vụ xuân và trồng rừng năm 2-18 còn chậm; năng lực và hiệu quả hoạt động của các HTX còn nhiều bất cập. Một số cơ sở công nghiệp phải dừng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng, nhiều dự án công nghiệp chậm tiến độ đầu tư; thực trạng phát phá rừng trái phép diễn biến phức tạp… Hiện nay UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa 2018 đúng khung thời vụ. Tiếp tục chỉ đạo thành lập mới và có giải pháp hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai. Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn…/.

                                                           Mai Hùng (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 107
Views This Month : 275
Views This Year : 5178
Total views : 65718
Language
Skip to content