Tổng kết công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2018

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011 thay thế Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 13/1999/PL-UBTVQH10. Đây là một bước tiến lớn trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện Quyết định số 3793/QĐ-BCT ngày 12/10/2018 của Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Kế hoạch xây dựng và triển khai Đề án Tổng kết thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh tổng kết công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2018.

IMG20160329080253

Nhìn chung, trong những năm qua, hoạt động về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh luôn được sự quan tâm, vào cuộc của các cấp chính quyền, địa phương, đồng thời cũng nhận được sự tham gia hợp tác, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

IMG20160329091850(2)

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, hàng năm, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các kế hoạch chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam đồng thời bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sau 7 năm triển khai thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định. Đặc biệt, năm 2017, trong công tác chỉ đạo, thực hiện Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 phê duyệt Kế hoạch phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020. Qua đó, các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được tổ chức thường xuyên hơn, với các hình thức đa dạng và phong phú, tác động đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, về công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản có liên quan, vào tháng 3 hàng năm trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã chủ trì tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Treo băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu có nội dung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn các huyện, thành phố, trụ sở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Phát tờ rơi nội dung tuyên truyền về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên các tuyến phố chính của thành phố Bắc Kạn; Diễu hành bằng xe máy trên các tuyến đường chính thành phố Bắc Kạn tuyên truyền về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Xây dựng chương trình phóng sự, phát thanh tuyên truyền ý nghĩa của ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; Tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên trang thông tin điện tử, bản tin của ngành, cơ quan, đơn vị; Tổ chức hội thảo Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam cho các đối tượng là các cán bộ, công chức, viên chức thuộc một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cán bộ thuộc doanh nghiệp, tổ, ban quản lý các chợ trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh… Đồng thời, nhằm nâng cao công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh, tháng 3 hàng năm, Sở Công Thương cũng có văn bản khuyến khích các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tổ chức các chương trình khuyến mại theo quy định hiện hành nhằm tri ân người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, năm 2016, căn cứ theo Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, Sở Công Thương đã chủ trì tổ chức Lễ mít tinh phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam  vào ngày 15/3/2016. Các hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân đơn vị và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và tiếp nhận đơn thư, phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng cũng ngày được quan tâm. Về giải quyết khiếu nại, yêu cầu của NTD, trên địa bàn tỉnh ít có hồ sơ, đơn khiếu nại, yêu cầu hay phản ánh của người tiêu dùng, nội dung khiếu nại chủ yếu về chế độ bảo hành hàng hóa, bán hàng đa cấp và bảo hành sản phẩm. Hàng năm, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh (nay là Cục Quản lý thị trường) tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiểm tra, kiểm soát thị trường; kiểm tra hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa lưu thông trên thị trường; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo hàng hóa lưu thông trên địa bàn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, năm 2018, Sở Công Thương đã phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bên cạnh đó, một số đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao cũng tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm nông lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện kiểm tra phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh đối với các Ban quản lý chợ và các Chi nhánh Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố với tổng số cơ sở kiểm tra 35 cơ sở. Qua quá trình kiểm tra, đánh giá, đa số các cơ sở được kiểm tra chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, đo lường, chỉ phát hiện 01 mẫu có phát hiện tồn dư chất không nằm trong danh mục các chất dùng để sơ chế, chế biến thực phẩm và xử lý theo quy định (chất Trichlorfon = 1713.89 µm/kg trên sản phẩm Cá phèn).

Sau 7 năm triển khai thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh cũng còn gặp nhiều khó khăn, kinh phí cấp cho tổ chức các hoạt động về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Trong khi đó, kinh tế địa phương còn kém phát triển nên việc huy động đóng góp, tài trợ từ bên ngoài là không hiệu quả, do đó việc triển khai các hoạt động về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn gặp nhiều khó khăn; nội dung hoạt động chưa đa dạng, phong phú về cách thức và chưa thực hiện được thường xuyên liên tục nên hiệu quả còn hạn chế. Ngoài ra, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần có sự chung tay, vào cuộc và là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động trên địa bàn tỉnh còn một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm thực hiện nên công tác triển khai, tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả, sâu rộng. Bên cạnh đó, địa bàn dân cư không tập trung, trình độ nhận thức của một bộ phân người dân còn chưa cao nên việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật nói chung, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói riêng và việc kiểm soát thị trường của cơ quan chức năng còn gặp nhiều khó khăn do vậy công tác quản lý, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn nhiều bất cập.

Trong thời gian tới, để công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được hiệu quả cao, cần có sự chung tay của toàn xã hội. Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam góp phần đề cao vai trò và vị thế của người tiêu dùng, đẩy mạnh công cuộc bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời nhằm bảo vệ cho quyền lợi hợp pháp của các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Triệu Thanh Hoa (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004733
Views Today : 66
Views This Month : 4204
Views This Year : 12888
Total views : 27314
Language
Skip to content