Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện Văn bản số 7347/UBND-KTTCKT ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp tục giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX; theo đó, đối với Sở Công Thương có nội dung: (1. “Thông tin đến cử tri và các địa phương liên quan được biết về Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn”; 2.” Tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường vận động và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp điện cho các thôn chưa có điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh”)

Với nội dung trên, Sở Công Thương báo cáo như sau:

1.“Thông tin đến cử tri và các địa phương liên quan được biết về Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn”, cụ thể:

Ngay sau khi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh  ban hành, Sở Công Thương đã có Văn bản số 06/SCT-QLTM ngày 03/01/2020 gửi UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai và chủ động hướng dẫn các UBND xã có chợ trên địa bàn, tổ, ban, doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý chợ trên địa bàn huyện, thành phố áp dụng thực hiện Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 đúng theo quy định.

Ngày 06/01/2020, Sở Công Thương có Văn bản số 10/SCT-QLTM  về việc thông tin cử tri về Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn gửi UBND xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể; UBND xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm; cử tri Tô Văn Tuần, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Quảng Khê, huyện Ba Bể; cử tri Mã Nông Hứa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm là các địa phương và cử tri có ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh để các địa phương, cử tri được biết và phối hợp quản lý, giám sát việc thực hiện Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh trên địa bàn.

2. ” Tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường vận động và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp điện cho các thôn chưa có điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh”, cụ thể:

 Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cấp điện cho các thôn chưa có điện lưới quốc gia trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã và đang phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện, cụ thể đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo dự án cấp điện nông thôn, miền núi tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016 – 2020; góp ý kiến với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư tiểu dự án cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Bắc Kạn; góp ý kiến với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh văn bản tham mưu cho UBND tỉnh về giao chủ đầu tư dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 tại Văn bản số 557/UBND-KTTCKT ngày 10/02/2020.

                                                          Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004734
Views Today : 72
Views This Month : 4335
Views This Year : 13019
Total views : 27445
Language
Skip to content