Trả lời ý kiến, kiến nghị của các HTX tại Hội nghị đối thoại

Sở Công Thương nhận được Công văn số 13/LMHTX-BPT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Liên minh Hợp tác xã tỉnhvề việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các HTX tại Hội nghị đối thoại. Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Sở Công Thương trả lời như sau:

1.Ý kiến của Liên hiệp HTX và HTX An Thịnh: Đề nghị tỉnh có cơ chế hỗ trợ xúc tiến thương mại các sản phẩm và quảng bá, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm của HTX:

Công tác xúc tiến thương mại đặc biệt là xúc tiến, quảng bá giới thiệu sản phẩm nông lâm sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn luôn được tỉnh Bắc Kạn quan tâm thực hiện; cụ thể Sở Công Thương đã tham mưu ban hành kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020, trên cơ sở đó, hàng năm đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch xúc tiến thương mại của từng năm. Trong đó, Sở Công Thương đã thường xuyên phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh Hợp tác xã và các sở ngành có liên quan hỗ trợ cho các HTX trên địa bàn tỉnh đối với công tác xúc tiến thương mại, cụ thể:

– Sở Công Thương thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nâng cao năng lực sản xuất, thường xuyên cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu sản phẩm; chú trọng tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường nghiên cứu và đưa vào sản xuất các sản phẩm mới, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng.

– Hàng năm, Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã đã hỗ trợ cho các HTX đăng ký và trực tiếp tổ chức đoàn của tỉnh tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh để giới thiệu sản phẩm, quảng bá, xây dựng thương hiệu. Tổ chức thực hiện các sự kiện xúc tiến thương mại tâị trung tại địa phương (thành phố Bắc Kạn, huyện Ba Bể) và các sự kiện xúc tiến thương mại tại Hà Nội năm 2018, năm 2019. Trong các đợt xúc tiến thương mại ngoài tỉnh theo chương trình công tác năm, Sở Công Thương cũng đã bố trí một phần kinh phí để hỗ trợ cho các HTX tham gia gian hàng trưng bày như chi phí ăn, nghỉ và vận chuyển hàng hóa, dù kinh phí hỗ trợ chưa được nhiều nhưng cũng đã phần nào đã động viên các HTX tham gia xúc tiến thương mại.

– Thường xuyên cung cấp thông tin về các sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, tuy nhiên do kinh phí xúc tiến thương mại của tỉnh còn hạn hẹp, Sở Công Thương không thể tham gia và đưa doanh nghiệp, HTX tham gia tất cả các chương trình nên cũng đề nghị các HTX chủ động bố trí nguồn lực, kinh phí để  tham giamột số chương trình xúc tiến thương mại ngoài tỉnh.

Trong thời gian tới, để tiếp tục hỗ trợ cho các HTX trên địa bàn tỉnh, các sở, ngành sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ:

– Tuyên truyền, hướng dẫn cho các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tiếp cận được các chính sách hỗ trợ cho hợp tác xã nông nghiệp để quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

– Hỗ trợ, giới thiệu các Hợp tác xã tham gia Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội và kết nối với các siêu thị, hệ thống phân phối trên cả nước.

– Tiếp tục quan tâm hỗ trợ xúc tiến thương mại và tiếp cận chính sách hỗ trợ cho các HTX trên toàn tỉnh. Tạo điều kiện cho các hợp tác xã nông nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Cung cấp thông tin và chủ động hỗ trợ các hợp tác xã khi Bộ Công Thương tổ chức các đoàn khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại phù hợp với ngành hàng của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

2. Ý kiến của HTX Tiên Phong: đề nghị hỗ trợ máy chế biến tinh bột tại Lủng Pảng:

Năm 2019, Sở Công Thương đã tiến hành khảo sát, lập danh mục các đề án nhiệm vụ khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương năm 2020 trên địa bàn các huyện, thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình lập danh mục các đề án, nhiệm vụ Sở Công Thương chưa nhận được đề nghị của HTX Tiên Phong về hỗ trợ máy chế biến tinh bột và máy thái miến tráng tay. Trong thời gian tiếp theo, nếu HTX có nhu cầu đề nghị HTX có văn bản đăng ký gửi Sở Công Thương để xem xét, tổng hợp và rà soát, đánh giá khả năng triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ.

Ngày 17 tháng 7 năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND về việc Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, tại Điều 10 của Nghị quyết quy định Hỗ trợ cơ sở sản xuất miến dong đầu tư hoặc nâng công suất chế biến miến đạt sản lượng từ trên 100 tấn miến/năm đối với các cơ sở sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất miến dong trên địa bàn tỉnh.Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 50% vốn đầu tư cơ sở vật chất (nhà xưởng, máy móc, dây chuyền sản xuất,…) hoặc nâng công suất chế biến miến đạt sản lượng 100 tấn miến/năm trở lên. Đối tượng hỗ trợ có thể được nhận hỗ trợ nhiều lần nhưng tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 2.000 triệu đồng.

Nội dung chi tiết hướng dẫn được quy định tại Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đề nghị Hợp tác xã Tiên Phong nghiên cứu, lựa chọn hình thức thực hiện để có thể đủ điều kiện được hỗ trợ mở rộng sản xuất của đơn vị mình.

                                                                   Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005088
Views Today : 35
Views This Month : 1572
Views This Year : 4061
Total views : 64601
Language
Skip to content