Trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện Văn bản số 7245/UBND-TH ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX. Trong đó giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Bắc Kạn và đơn vị liên quan thực hiện nội dung kiến nghị của cử tri nêu tại gạch đầu dòng thứ 2 mục 1, mục 2 phần VII; các mục 2, 5 phần VIII trong Báo cáo số 138/BC-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND tỉnhtổng hợp ý kiến, cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX,Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và trả lời cử tri như sau:

1. Nội dung tại gạch đầu dòng thứ 2 mục 1 phần VII: Cử tri La Văn Điệp, Chủ tịch UBMTTQVN xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể đề nghị “Đầu tư xây dựng đường điện lên các thôn chưa có điện tại xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể”.

Sau khi nghiên cứu,Sở Công Thương trả lời như sau: xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể có tổng số 9 thôn và 349 hộ dân đã có trong danh mục dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 kèm theo Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương. Tuy nhiên đến thời điểm này, dự án chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện, khi được cấp vốn sẽ triển khai thực hiện.

2. Nội dung tại mục 2 phần VII: Cử tri Long Văn Hôn, Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn phản ánh “hiện nay thôn Cốc Slông, xã Xuân Lạc có 80 hộ dân chưa có điện. Đề nghị cấp điện lưới quốc gia cho thôn cốc Slông, xã Xuân Lạc”.

Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương trả lời như sau: Các hộ dân trong thônCốc Slông, xã Xuân Lạcđã có trong danh mục dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 kèm theo Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương. Tuy nhiên đến thời điểm này, dự án chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện, khi được cấp vốn sẽ triển khai thực hiện.

3. Nội dung tại mục 2 phần VIII: Cử tri Vương Thăng Bằng, Ủy ban MTTQVN xã Lương Thượng, huyện Na Rì đề nghị “thông tin cho cử tri biết về dự án xây dựng Nhà máy thủy điện tại thôn Khuổi Nộc (xã Lương Thượng) khi nào thực hiện. Nếu thực hiện dự án cần có phương án cụ thể đối với việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư và thông báo cho người dân biết để yên tâm ổn định cuộc sống”. Sau khi xem xét,Sở Công Thương trả lời như sau:

– Về công tác triển khai đầu tư xây dựng: Dự án nhà máy Thủy điện Khuổi Nộc, xã Lương Thượng, huyện Na Rì được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2018 cho Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 1 làm chủ đầu tư, dự án đã thực hiện đến bước thiết kế kỹ thuật thi công và hiện nay đang trình cơ quan chuyên môn thẩm định theo quy định; khi có kết quả Công ty Cổ phần thủy điện Sử Pán 1 sẽ tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

– Về phương án cụ thể đối với việc bồi thường, tái định cư: Ngày 12/02/2020 của UBND huyện Na Rì có Thông báo số 22/TB-UBND về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Thủy điện Khuổi Nộc (giai đoạn 1) tới các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi.Ngày 19/02/2020 Chủ đầu tư đã phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB huyện Na Rì, Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, UBND xã Lương Thượng tổ chức họp dân để thông báo Quyết định chủ trương đầu tư; Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường GPMB công trình thủy điện Khuổi Nộc và kế hoạch triển khai; chế độ quyền lợi, cơ chế chính sách áp dụng trong bồi thường hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất đai, tài sản bị thu hồi.

Hiện nay Chủ đầu tư đã thực hiện đo đạc thống kê xong đất đai, tài sản của các hộ gia đình, cá nhân và đã tiến hành niêm yết công khai bản đồ trích đo địa chính phục vụ công tác lập hồ sơ thu hồi đất theo quy định, đang thực hiện công tác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường; lập phương án bồi thường hỗ trợ GPMB (giai đoạn 1) để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

4. Nội dung tại mục 2 phần VIII: Cử tri Phạm Văn Chiến, Tổ 2 phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn phản ánh “ Thời gian vừa qua có một số đối tượng xưng danh là Công ty Cổ phần Sơn Hà tổ chức bán đồ gia dụng tại một số điểm trên địa bàn thành phố Bắc Kạn (có giấy giới thiệu của Sở Công Thương và UBND thành phố Bắc Kạn). Các đối tượng tổ chức bán hàng không đúng như nội dung đã quảng cáo, gây thiệt hại về kinh tế cho nhiều người dân (ước tính khoảng 01 tỷ đồng). Đề nghị trong thời gian tới, cơ quan chức năng có biện pháp tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát việc bán hàng có dấu hiệu lừa đảo như đã nêu trên”.Sau khi xem xét,Sở Công Thương tiếp thu và phản hồi của cử tri như sau:

– Trong năm 2019, Sở Công Thương nhận được nhiều văn bản và hồ sơ của một số Công ty đề nghị xác nhận việc tổ chức các chương trình giới thiệu và tư vấn sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Sau khi nhận đượcvăn bản và hồ sơ đề nghị, căn cứ vào quy định của pháp luật Sở Công Thương đã có công văn trả lời “Thương nhân có quyền hoạt động thương mại trong các ngành nghề, tại các địa bàn, dưới các hình thức và theo phương thức mà pháp luật không cấm”theo quy định tại khoản 2, Điều 6, Mục 1, Chương I Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005. Tuy nhiên ý kiến phản ánh của cử tri Phạm Văn Chiến, Sở Công Thương đã phối hợp với đơn vị chức năng của UBND thành phố Bắc Kạn tiến hành kiểm tra, rà soát, xác minh. Kết quả cho thấy trong năm 2019 không nhận được văn bản nào của Công ty Cổ phần Sơn Hà gửi đến để xin thực hiện chương trình giới thiệu và tư vấn sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đồng thời Sở Công Thương, UBND thành phố Bắc Kạn cũng không giới thiệu cho Công ty Cổ phần Sơn Hà tổ chức bán đồ gia dụng tại một số điểm trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

– Nội dung phản ánh của cử tri Phạm Văn Chiến,Tổ 2 phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn; Sở Công Thương, UBND thành phố Bắc Kạn xin được tiếp thu và trong thời gian tớisẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc hoạt động của các Công ty tổ chức chương trình giới thiệu và tư vấn sản phẩm trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung, cử tri Phạm Văn Chiếnnói riêng quan tâm phối hợp, tham gia giám sát khi các tổ chức cá nhân, doanh nghiêp đến địa bàn để tổ chức giới thiệu và tư vấn sản phẩm. Nếu phát hiện có nội dung không đúng với quy định hoặc nghi ngờ, kịp thời thông báo đến Cục Quản lý thị trường tỉnh và cơ quan có thẩm quyền để xem xét và xử lý theo quy định của pháp luật, tránh thiệt hại cho nhân dân.

                                                Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005091
Views Today : 65
Views This Month : 1810
Views This Year : 4299
Total views : 64839
Language
Skip to content