Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện văn bản số 6453/UBND-TH ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri nêu tại mục VI.3; VI.5; VI.9; VII.12 tại Báo cáo số 100/BC-HĐND ngày 15/11/2019 của HĐND tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ tháng 12/2019, HĐND tỉnh khóa IX. Sau khi xem xét, Sở Công Thương báo cáo cụ thể như sau:

  1. KIẾN NGHỊ CỬ TRI TẠI MỤC VI (LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC)
  2. Nội dung tại mục VI.3: Cử tri Hà Sỹ Toàn, thôn Nà Pài, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn phản ánh “Hiện nay thôn Nà Pài, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn có 09 hộ dân chưa có điện. Đề nghị cấp điện cho 09 hộ dân nêu trên”. Sau khi xem xét, Sở Công Thương trả lời như sau: 09 hộ dân thuộc thôn Nà Pài, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn nằm cách trung tâm xã khoảng 1,5km ở cách xa lưới điện hiện có do vậy chưa được sử dụng điện và cũng chưa có trong danh mục Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương; tuy nhiên 09 hộ dân thôn Nà Pài đã có trong danh sách thống kế cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo của tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay các ngành chức năng của tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị Trung ương cấp vốn. Khi có vốn sẽ triển khai thực hiện.
  3. Nội dung tại mục VI.5: Cử tri Mạc Xuân Bách, Bí thư chi bộ thôn Nà Lẻ, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể phản ánh “Trên địa bàn thôn còn 14 hộ dân ở khu vực Nà Ngòa chưa có điện lưới quốc gia. Đề nghị xem xét đưa điện lưới quốc gia và khu vực này”. Sau khi xem xét, Sở Công Thương trả lời như sau: 14 hộ dân ở khu vực Nà Ngòa thuộc thôn Nà Lẻ, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể nằm cách trung tâm Xã khoảng 03km ở cách xa lưới điện hiện có do vậy chưa được sử dụng điện và cũng chưa có trong danh mục Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương; tuy nhiên 14 hộ dân nêu trên đã có trong danh sách thống kế cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo của tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay các ngành chức năng của tỉnh đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị Trung ương cấp vốn. Khi có vốn sẽ triển khai thực hiện.
  4. Nội dung tại mục VI.9: Cử tri Triệu Văn Hiệp, trưởng thôn Bản Nà, xã Nghiêm Loan, huyện Pác Nặm phản ánh “Hiện nay thôn Bản Nà có 39 hộ dân chưa có điện. Đề nghị làm đường điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân”. Sau khi xem xét, Sở Công Thương trả lời như sau: 39 hộ dân trong thôn Bản Nà, xã Nghiêm Loan, huyện Pác Nặm nằm trong danh mục Dựa án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 và được phê duyệt tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương. Tuy nhiên hiện nay dự án chưa được Trung ương cấp vốn, khi được cấp vốn tỉnh sẽ triển khai thực hiện.
  5. KIẾN NGHỊ CỬ TRI TẠI MỤC VII.12 (LĨNH VỰC KHÁC)

Tại mục VII.12, Cử tri Mã Nông Hứa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm phản ánh: “Hiện nay, giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn huyện Pác Nặm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn đối với các hộ kinh doanh là quá thấp (giá dịch vụ đối với hộ kinh doanh gia súc: trâu, bò, ngựa: 6.000 đồng/con; dê: 3.500 đồng/con, … đối với chợ hạng 3). Đề nghị xem xét, nâng mức thu cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay”.

Đối với kiến nghị trên, Sở Công Thương có ý kiến như sau: Hiện nay, Sở Công Thương đang tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số 492/TTr-SCT ngày 21 tháng 11 năm 2019. Đối với kiến nghị của Cử tri Mã Nông Hứa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm đã phản ánh về mức thu đối với “trâu, bò, ngựa: 6.000 đồng/con; dê: 3.500 đồng/con, … đối với chợ hạng 3”cũng thuộc phạm vi sửa đổi tại Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn, dự kiến sẽ được ban hành trong Quý IV năm 2019. Việc xây dựng mức giá sửa đổi, bổ sung được xây dựng trên cơ sở đề xuất của các cá nhân, địa phương, đơn vị và căn cứ theo theo Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ, đồng thời tham khảo giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn các tỉnh lân cận./.

                                                          Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 52
Views This Month : 1847
Views This Year : 9755
Total views : 70295
Language
Skip to content