Trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

Trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Công văn số 6533/UBND-TH ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc gải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Na Rì và các đơn vị liên quan xem xét, trả lời nội dung kiến nghị của cử tri nêu tại ý thứ 2 mục 13, mục 14, mục 16, phần II; mục 10, mục 13, phần III tại Báo cáo số 32/BC-ĐĐBQH ngày 21/10/2020 của Đoàn Đại biểu Quốc hội. Sau khi xem xét, kiểm tra cụ thể Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và trả lời cử tri như sau:

  1. Đối với kiến nghị của cử tri nêu tại ý thứ 2 mục 13, mục 14, mục 16 phần II (trang 4):

– Nội dung các kiến nghị:

+ Nội dung kiến nghị tại ý thứ 2 mục 13: Cử tri Bàn Hữu Tình, Phó Chủ tịch UBMTTQVNTân Sơn, huyện Chợ Mới đề nghị đầu tư điện lưới cho thôn Phja Rả, xã Tân Sơn.

+ Nội dung kiến nghị tại mục 14: Cử tri Ngô Văn Sơn, Chủ tịch UBNDNam Mẫu, huyện Ba Bể đề nghị kéo điện lưới cho 03 thôn Đán Mẩy, Đầu Đẳng, Bản Cám xã Nam Mẫu.

+ Nội dung kiến nghị tại mục 16: Cử tri Liêu Nông Kinh, Bí thư Đảng ủy xã Địa Linh, huyện Ba Bể đề nghị kéo điện lưới cho thôn Nà Cáy, xã Địa Linh.

– Trả lời: Hiện nay, các thôn Phja Rả, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới; 03 thôn Đán Mẩy, Đầu Đẳng, Bản Cám, xã Nam Mẫu và thôn Nà Cáy, xã Địa Linh, huyện Ba Bể đã có trong danh mục dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay dự án chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện; khi được cấp vốn sẽ triển khai thực hiện theo quy định.

  1. Đối với kiến nghị của cử tri nêu tại mục 10, phần III (trang 5):

Nội dung kiến nghị: Cử tri Triệu Hữu Chang, thôn Nà  Lịn, xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn đề nghị ngành chức năng đẩy mạnh việc hỗ trợ nhân dân xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản. Đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu và mở rộng kênh phân phối cho sản phẩm chè tuyết của xã Tân Lập.

Trả lời:

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều hoạt động tích cực, giúp cho sản phẩm, hàng hóa của tỉnh khẳng định được thương hiệu, tìm được chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Hàng năm, trên cơ sở đăng ký của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở công nghiệp nông thôn và ý kiến thẩm định của Sở Công Thương, UBND tỉnh đều ban hành Quyết định phê duyệt danh mục đề án, nhiệm vụ Khuyến công và Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn, trong đó chú trọng nội dung hỗ trợ xây dựng thương hiệu và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Một số đề án, chương trình tiêu biểu tỉnh đã tổ chức như sau:

– Về hỗ trợ xây dựng thương hiệu: Hàng năm, từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương đã thực hiện một số đề án hỗ trợ xây dựng và đăng ký thương hiệu sản phẩm cho một số sản phẩm như: Thương hiệu sản phẩm miến dong Triệu Thị Tá; sản phẩm tinh nghệ Bắc Kạn; sản phẩm rượu chuối Tân Dân …;

– Về hỗ trợ tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm: Tỉnh Bắc Kạn thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tiêu thụ nông sản trong và ngoài tỉnh vào các kênh phân phối, tiến tới đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nhằm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất một cách ổn định, bền vững thông qua các chương trình tham gia hội nghị kết nối cung cầu, hội chợ triển lãm tại các tỉnh, thành trong cả nước. Trên cơ sở Thư mời tham gia hội chợ của các tỉnh thành trong nước, tỉnh Bắc Kạn đều có thông báo tới các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh được biết để nghiên cứu đăng ký tham gia gian hàng quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm tại Hội chợ. Bên cạnh đó, hàng năm tỉnh đều tổ chức các chương trình xúc tiến thương mai quy mô lớn để các đơn vị tham gia, cụ thể: Năm 2017, tổ chức thành công “Hội nghị kết nối cung cầu, quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm nông sản tỉnh Bắc Kạn”; năm 2018, tổ chức thành công sự kiện “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cam, quýt và các đặc sản tỉnh Bắc Kạn” tại Hà Nội; năm 2019, tổ chức thành công Tuần lễ giới thiệu hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn năm 2019” tại Siêu thị Big C Thăng Long, Hà Nội; năm 2020, tổ chức thành công“Tuần lễ giới thiệu Bí xanh thơm, Gạo Japonica và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn” tại thành phố Hà Nội và tổ chức “Ngày hội nông sản – OCOP và Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh Bắc Kạn năm 2020”…;

– Năm 2021, tỉnh Bắc Kạn có Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về xúc tiến thương mại, đó là: Tổ chức khoá đào tạo, tập huấn về kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tại thị trường Châu Âu (Cộng hoà SEC) và tổ chức Tuần lễ giới thiệu các sản phẩm hàng hoá tỉnh Bắc Kạn tại thành phố lớn khu vực miền Bắc, miền Nam.

Như vậy, để được tư vấn hỗ trợ xây dựng thương hiệu và tham gia các hội chợ triển lãm và các sự kiến lớn của tỉnh tổ chức nhằm tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm nông sản, đề nghị cử tri và các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong tỉnh liên hệ về Sở Công Thương (Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại); địa chỉ số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, qua đồng chí Phạm Thị Thuý Vân- Trưởng phòng Khuyến công và Tư vấn, số điện thoại 0209.3810.819; DD 0976.903.845.

  1. Đối với kiến nghị của cử tri nêu tại mục 13, phần III (trang 6):

* Nội dung kiến nghị: Cử tri Đàm Mạnh Duy, Bí thư Chi bộ thôn Pò Chẹt xã Sơn Thành, huyện Na Rì phản ánh: Công ty TNHH Bình Thanh (thôn Pò Chẹt, xã Sơn  Thành) có hoạt động nổ mìn, phát ra tiếng nổ lớn, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong thôn. Cử tri đã có ý kiến nhiều năm nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị ngành chức năng xem xét xử lý.

* Trả lời: Ngày 23/11/2020, Sở Công Thương đã phối hợp với UBND huyện Na Rì, UBND xã Sơn Thành, bí thư chi bộ thôn Pò Chẹt, xã Sơn Thành tổ chức buổi làm việc tại mỏ đá Khưa Trạng, xã Sơn Thành của Công ty TNHH Bình Thanh để kiểm tra, xác minh nội dung thông tin của cử tri Đàm Mạnh Duy phản ảnh.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Công ty TNHH Bình Thanh báo cáo về hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) phục vụ công tác khai thác mỏ đá Khưa Trạng xã Sơn Thành; ý kiến trao đổi của ông Đàm Mạnh Duy, Bí thư chi bộ Thôn Pò Chẹt, xã Sơn Thành; kiểm ra hồ sơ, sổ sách liên quan đến sử dụng VLNCN để khai thác mỏ đá Khưa Trạng xã Sơn Thành của Công ty TNHH Bình Thanh và ý kiến của các đồng chí trong cuộc họp, cụ thể như sau:

–  Công ty TNHH Bình Thanh được Sở Công Thương Bắc Kạn cấp Giấy phép sử dụng VLNCN số 40/GP-SCT ngày 19/6/2020 để khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Khưa Trạng, xã Sơn Thành với quy mô 01 đợt nổ không quá 42 kg thuốc nổ. Trong quá trình sử dụng VLNCN khai thác mỏ đá trên tầng cao của mỏ, đôi khi phải xử lý đá treo, tẩy mô chân tầng khai thác và nổ mìn tạo đường để đưa thiết bị, công nhân lên tầng khai thác làm việc, do kỹ thuật của thợ mìn chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn đến có những lần nổ mìn phá đá có phát ra tiếng nổ lớn;

– Trong tháng 7 năm 2020, quá trình nổ mìn khai thác đá, có 03 lần phát ra tiếng nổ lớn, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong thôn, đặc biệt là vào ngày 07/7/2020 có 01 lần nổ mìn vào gần buổi trưa có tiếng nổ mìn lớn (theo phản ánh của nhân dân).

Sau khi làm rõ các nội dung trên cho thấy: Phản ánh của cử tri Đàm Mạnh Duy, Bí thư chi bộ Thôn Pò Chẹt, xã Sơn Thành đại diện cho nhân dân thôn Pò Chẹt, xã Sơn Thành là đúng sự thật, trong tháng 7 năm 2020 quá trình Công ty TNHH Bình Thanh nổ mìn khai thác đá, có 03 lần phát ra tiếng nổ lớn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân trong thôn. Tại buổi làm việc, các thành phần dự họp đã thống nhất một số nội dung xử lý như sau:

– Yêu cầu Công ty TNHH Bình Thanh tiếp thu ý kiến phản ánh của nhân dân trong khu vực, nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện đúng quy định về sử dụng VLNCN trong khai thác mỏ đá. Đồng thời yêu cầu Công ty sử dụng VLNCN để khai thác mỏ đá, khi thực hiện nổ mìn phải thực hiện việc chia nhỏ quy mô 01 đợt nổ (không quá 42 kg thuốc nổ/đợt nổ) thành hai đến ba lần nổ để giảm khối lượng thuốc nổ sử dụng trong 01 lần nổ, giảm tác động về tiếng ồn, độ rung chấn của nổ mìn, ảnh hưởng đến nhân dân trong khu vực. Yêu cầu Công ty TNHH Bình Thanh chủ động phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề phát sinh khi có sự cố không mong muốn xảy ra hoặc khi có phản ánh của chính quyền địa phương về ý kiến của nhân dân đối với hoạt động VLNCN gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong khu vực;

– Đề nghị UBND xã Sơn Thành, Bí thư chi bộ thôn Pò Chẹt thường xuyên nắm bắt thông tin của nhân dân trong thôn Pò Chẹt để kịp thời phản ánh những nội dung ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trong thôn do hoạt động nổ mìn khai thác mỏ đá Khưa Trạng của Công ty TNHH Bình Thanh. Đồng thời phối hợp với Công ty để giải quyết những vấn đề phát sinh (nếu có).

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng của Tỉnh và chính quyền địa phương tăng cường công tác giám sát hoạt động sử dụng VLNCN để khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Khưa Trạng, xã Sơn Thành, huyện Na Rì của Công ty TNHH Bình Thanh, kịp thời nhắc nhở, xử lý theo quy định của pháp luật đối với vi phạm về công tác an toàn sử dụng VLNCN của doanh nghiệp (nếu có).

                                                            Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 26
Views This Month : 1821
Views This Year : 9729
Total views : 70269
Language
Skip to content