Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV

 Thực hiện Văn bản số 3943/UBND-TH ngày 13 tháng 7 năm 2020 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV. Trong đó, giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Kạn trả lời nội dung kiến nghị của cử tri nêu tại ý 2.5, mục 2 Báo cáo số 18/BC-ĐĐBQH  ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn, cụ thể: Cử tri Lường Thị Hoa, xã Kim Lư đề nghị xem xét chính sách hỗ trợ giảm giá điện sinh hoạt cho các hộ dân theo Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 về giảm giá điện, hỗ trợ tiền điện do ảnh hưởng của dịch Covid -19, nhưng số tiền điện phải trả không thấy giảm.Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thươngbáo cáo UBND tỉnh và trả lời cử tri như sau:

Căn cứ Văn bản 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thươngvề việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong đó quy định:

– Về việc giảm giá điện: Giá bán lẻ cho các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCTngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân và quy định giá bán điện.

– Vềthời gian áp dụng hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện:Tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là ba (03) tháng. Thời điểm giảm giá điện và giảm tiền điện cụ thể là đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản lượng điện sử dụng của khách hàng có chu kỳ bắt đầu trong các tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2020 (xác định theo kỳ ghi chỉ số hàng tháng của đơn vị Điện lực) sẽ được thực hiện giảm giá tương ứng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7 năm 2020.

Theo số liệu Báo cáo số 1817/PCBK-VP ngày 07/8/2020 của Công ty Điện lực Bắc Kạn, hộ gia đình bà Lường Thị Hoaxã Kim Lư, huyện Na Rìđược hỗ trợ giảm giá điện bằng hình thức khấu trừ trực tiếp trên hóa đơn thu tiền điệncác thángvà dòng cuối cùng của hóa đơn tiền điện tháng đã giải thích rõ.Chi tiết giảm trừ tiền điện các tháng như sau:

– Trong kỳ hóa đơn tháng 5/2020 (30 ngày từ ngày 16/4/2020 đến ngày 15/5/2020) gia đình bà Hoa sử dụng điện 209 kWh, tương đương số tiền điện phải thanh toán là 402.720 đồng. Do ảnh hưởng Covid-19, số tiền điện được giảm là 40.205 đồng. Do vậy số tiền điện phải thanh toán trong tháng 5/2020 là 362.515 đồng.

– Trong kỳ hóa đơn tháng 6/2020 (31 ngày từ ngày 16/5/2020 đến ngày 15/6/2020) gia đình bà Hoa sử dụng điện 156 kWh, tương đương số tiền điện phải thanh toán là 291.818 đồng. Do ảnh hưởng Covid-19, số tiền điện được giảm là 29.140 đồng. Do vậy số tiền điện thanh toán trong tháng 6/2020 là 262.678 đồng (trong đó tiền điện được giảm là 26.491 đồng và tiền thuế được giảm là 2.649đồng).

– Trong kỳ hóa đơn tháng 7/2020 (30 ngày từ ngày 16/6/2020 đến ngày 15/7/2020) gia đình bà Hoa sử dụng điện 170 kWh,tương đương số tiền điện phải thanh toán là 321.386 đồng. Do ảnh hưởng Covid-19, số tiền điện được giảm là 32.090 đồng. Do vậy số tiền điện thanh toán trong tháng 7/2020 là 289.296 đồng (trong đó tiền điện được giảm là 29.173 đồng và tiền thuế được giảm là 2.917đồng).

                                                            Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004724
Views Today : 6
Views This Month : 2938
Views This Year : 11622
Total views : 26048
Language
Skip to content