Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện Văn bản số 325/UBND-THVX ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa IX, trong đó giao Sở Công Thương trả lời kiến nghị tại mục VI.2 Báo cáo số 02/BC-HĐND ngày 07/01/2019 của HĐND tỉnh, theo đó cử tri Triệu Thị Hằng, Chủ tịch UBND xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể phản ánh “Hiện nay một số hộ dân thôn Bản Cám và Nà Phại chưa có điện, đề nghị ngành điện lực xem xét kéo điện cho các hộ dân”. Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương trả lời như sau:

Hiện nay, một số hộ dân tại thôn Bản Cám và thôn Nà Phại, xã Nam Mẫu sinh sống ở cách xa lưới điện hiện có do vậy chưa được sử dụng điện và cũng chưa có trong danh mục Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016 của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, ngày 16/7/2018 Bộ Công Thương có Văn bản số 5583/BCT-ĐL về việc phê duyệt chủ trương đầu tư tiểu dự án Cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo và UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn thực hiện. Hiện nay Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đã điều tra, khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tiểu dự án Cấp điện nông thôn bằng năng lượng tái tạo báo cáo UBND tỉnh để xin ý kiến chấp thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và gửi đề xuất dự án về Bộ Công Thương để tổng hợp thành chương trình, dự án chung báo cáo Thủ tướng Chính phủ và làm việc với nhà tài trợ nước ngoài trong việc huy động nguồn vốn ODA./.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004734
Views Today : 74
Views This Month : 4337
Views This Year : 13021
Total views : 27447
Language
Skip to content