Tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam

Thực hiện Công văn số 24/LĐLĐ-CTCS ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam. Công đoàn cơ sở Sở Công Thương đã triển khai thực hiện các nội dung như sau:

Các Tổ công đoàn tổ chức quán triệt, triển khai đợt tuyên truyền đến đoàn viên công đoàn bằng hình thức lồng ghép phổ biến trong các hội nghị, buổi sinh hoạt công đoàn hoặc các buổi sinh hoạt phòng, đơn vị; Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, CNVCLĐ, các chủ trương, đường lối,  chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; Tuyên truyền 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2018); Các chương trình phúc lợi đoàn viên; Thiết chế công đoàn.

Tài liệu tuyên truyền: Các Tổ Công đoàn truy cập vào Cổng thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh tại địa chỉ: http://congdoanbackan.org.vn. Ngoài ra các tổ chức công đoàn tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chương trình phúc lợi đoàn viên” trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam tại địa chỉ www.congdoan.vn, yêu cầu mỗi Tổ Công đoàn có ít nhất 50% số đoàn viên tham gia dự thi.

Đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XII Công đoàn Việt Nam theo Kế hoạch số 11/KH-LĐLĐ, ngày 03/4/2017 của LĐLĐ tỉnh về tuyên truyền Đại  hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Các Tổ công đoàn Sở Công Thương chủ động thăm nắm tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên trong Tổ; tiếp thu và phản ánh những kiến nghị của công chức, viên chức, NLĐ với BCH Công đoàn cơ sở; Động viên, khuyến khích đoàn viên tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua của cơ quan; phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Tổ Công đoàn Văn phòng phối hợp với bộ phận quản trị Wesite Sở chạy chữ “Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” trên website từ ngày 01/9/2018.

Hoàng Yến (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004726
Views Today : 88
Views This Month : 3360
Views This Year : 12044
Total views : 26470
Language
Skip to content