UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố Bắc Kạn lần thứ I – năm 2018.

Thực hiện kế hoạch số 438/KH-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức đánh giá, công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP lần thứ I – năm 2018, trong thời gian ngày 13/11 đến ngày 14/11/2018, UBND thành phố Bắc Kạn đã tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố Bắc Kạn lần thứ I – năm 2018.

Đây là lần đầu tiên tổ chức hội nghị đánh giá sản phẩm OCOP tại cấp huyện. Tham dự Hội nghị đánh giá có đại biểu đại diện Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn; Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Đề án OCOP tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bắc Kạn; Lãnh đạo UBND, phòng Nông nghiệp &PTNT các huyện trên địa bàn tỉnh. Trực tiếp tham gia đánh giá các sản phẩm OCOP thành phố Bắc Kạn có Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP thành phố gồm 6 thành viên, là cán bộ phòng Kinh tế, phòng Văn hoá Thông tin, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kế hoạch tài chính, phòng Lao động Thương binh và xã hội và Văn phòng UBND thành phố.

ocop 2

Các sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2018 gồm 13 sản phẩm thuộc 5 doanh nghiệp, HTX có trụ sở trên địa bàn thành phố Bắc Kạn là HTX nông nghiệp Tân Thành, HTX rượu chuối Tân Dân, Công ty cổ phần nông sản Bắc Kạn, Công ty TNHH nhà máy Bắc Hà và Công ty TNHH Nhiệt công nghiệp HTL. Các sản phẩm đã được đánh giá theo Bộ tiêu chí tạm thời Bộ tiêu chí tạm thời đánh giá, xếp hạng sản phẩm Đề án OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2018 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 và Quy chế đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2018 của Ban Tổ chức.

Qua hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sơ bộ 13 sản phẩm tham gia đánh giá tại Hội đồng cấp huyện đều đạt từ 3 sao trở lên và tiến hành bổ sung, hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng đánh giá cấp tỉnh xem xét, đánh giá, công nhận theo quy định.

                                                            Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 27
Views This Month : 1822
Views This Year : 9730
Total views : 70270
Language
Skip to content