UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019

Năm 2018, tỉnh Bắc Kạn mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành trong tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải cách hành chính cấp tỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của người đứng đầu nên tình hình kinh tế – xã hội năm 2018 có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế vượt kế hoạch đề ra.

Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019. Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 66/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019.

Với mục tiêu chủ yếu năm 2019:

– Tổng sản phẩm GRDP tăng 6,8% so với năm 2018, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 3,5 %; khu vực Công nghiệp – Xây dựng tăng 9,5%; khu vực Dịch vụ tăng 7,9%;

– GRDP theo giá hiện hành đạt 10.700 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 32,6 triệu đồng/người;

– Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 700 tỷ đồng; tiết kiệm 12% chi thường xuyên; 5% dự toán công trình đối với dự án khởi công mới;

– Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất nông nghiệp sang các loại cây có giá trị kinh tế cao tăng thêm 342 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 175.000 tấn; trồng rừng 5.735 ha, trong đó trồng rừng gỗ lớn 2.000 ha; tỷ lệ che phủ rừng duy trì 72,1%;

– Số hợp tác xã thành lập mới trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp là 16 hợp tác xã;

– Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm 06 xã: Xã Yên Đĩnh (huyện Chợ Mới); xã Yên Thượng (huyện Chợ Đồn); xã Phương Linh (huyện Bạch Thông); xã Địa Linh (huyện Ba Bể); xã Bộc Bố và xã Giáo Hiệu (huyện Pác Nặm);

– Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 7%;

– Tỷ lệ số hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 98%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia 97,5%;

– Số lao động được giải quyết việc làm 5.000 lao động;

– Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2-2,5%; trong đó các huyện nghèo 30a giảm 3,5- 4%/năm;

– Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm 04 xã: Xã Lương Bằng (huyện Chợ Đồn); xã Tú Trĩ (huyện Bạch Thông); xã Tân Sơn và Xã Mai Lạp (huyện Chợ Mới). Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%; duy trì tỷ lệ tăng dân số 1%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 17,6%;

– Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 08 trường: Trường mầm non Xuất Hóa, THCS Dương Quang (thành phố Bắc Kạn), Mầm non Bành Trạch (huyện Ba Bể), Mầm non Vân Tùng (huyện Ngân Sơn), mầm non Yên Thượng (huyện Chợ Đồn), mầm non Văn Học (huyện Na Rì), mầm non Tân Tiến (huyện Bạch Thông), mầm non Nông Thịnh (huyện Chợ Mới); tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đạt trên 90%;

– Tỷ lệ làng, thôn, tổ dân phố đạt “Làng văn hóa” 68%; tỷ lệ hộ gia đình đạt “gia đình văn hóa” 84%;

– Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm trên 95%; tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm trên 90%;

– Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh tăng 01 bậc trở lên; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 5 bậc so với năm 2018 trở lên;

– Chỉ tiêu tuyển quân, động viên quân dự bị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng 100%; tỷ lệ khám phá án đạt trên 85%; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra năm 2019, UBND tỉnh đã yêu cầu tất cả các Sở, Ban, ngành, địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc phương châm hành động năm 2019 của Chính phủ nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” và 04 trọng tâm chỉ đạo điều hành; Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2018; Triển khai đầy đủ, toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra trong giai đoạn 2016-2020 và năm 2019; Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Kạn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới Sở Công Thương tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp công nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả; tham mưu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong sản xuất, tiêu thụ cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa nhằm tăng sức cạnh tranh để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; thực hiện công tác xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ các cơ sở sản xuất xây dựng nhãn mác, bao bì sản phẩm đạt chuẩn theo quy định; tổ chức cho các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước; tổ chức kết nối cung, cầu các sản phẩm của địa phương.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005009
Views Today : 11
Views This Month : 1041
Views This Year : 43450
Total views : 57876
Language
Skip to content