UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án“Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Ngày 10/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Đây là năm thứ hai tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP – BK). Mục đích của Kế hoạch thực hiện năm 2019 là triển khai hiệu quả Chương trình OCOP một cách đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở theo đúng chu trình hàng năm; củng cố, nâng cấp các sản phẩm tham gia OCOP năm 2018 và phát triển các sản phẩm đăng ký mới năm 2019. Phát triển mới các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh; tái cơ cấu về tổ chức, nhà xưởng, quy trình sản xuất, hoàn thiện sản phẩm và xúc tiến thương mại của các tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2018. Nâng cao năng lực các nhân sự chủ chốt của các tổ chức sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình OCOP năm 2018.

Một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2019 như sau:

* Về phát triển sản phẩm: Nâng cấp các sản phẩm đã tham gia năm 2018: Nâng cấp ít nhất 01 sản phẩm đã đạt 4 sao lên 5 sao; 16 sản phẩm đã đạt 3 sao lên 4 sao; 06 sản phẩm đã đạt 02 sao lên 3 sao. Tiếp tục hoàn thiện 31 sản phẩm đã đăng ký năm 2018 chưa tham gia đánh giá năm 2018 để tham gia năm 2019, trong đó có ít nhất 15 sản phẩm đạt tiềm năng 3 sao trở lên; Phát triển ít nhất 25 sản phẩm mới (bình quân 3 sản phẩm/huyện, thành phố), trong đó có ít nhất 15 sản phẩm đạt tiềm năng 3 sao trở lên.

* Phát triển các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP: Tư vấn, hỗ trợ tái cơ cấu bộ máy 10 – 15 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP; Có ít nhất 08 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP năm 2019 dưới dạng tổ hợp tác, Hợp tác xã, doanh nghiệp (mỗi huyện ít nhất 01 tổ chức).

* Xúc tiến thương mại: Nghiên cứu xây dựng ít nhất 06 điểm bán hàng OCOP tại các huyện, thành phố; 02 trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP. Có 02 tin, bài, phóng sự/tháng tuyên truyền về Chương trình OCOP trên Báo Bắc Kạn; xây dựng ít nhất 05 phóng sự về Chương trình OCOP trên Đài PTTH tỉnh.

Một số nội dung chủ yếu thực hiện trong năm 2019:

– Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn triển khai Đề án về sự cần thiết, các nguyên tắc triển khai, nội dung của Chương trình. Các cơ chế chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế cộng đồng. Các Mô hình, sản phẩm tiêu biểu, bài học kinh nghiệm thành công năm 2018; hướng dẫn cách thức phát triển, đề xuất ý tưởng các sản phẩm, khởi đầu chu trình thực hiện Chương trình của cộng đồng;

– Kiện toàn, hoàn thiện hệ thống tổ chức thực hiện Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” từ cấp tỉnh đến cấc huyện, xã, rà soát điều chỉnh chu trình phù hợp thực tế tại địa phương và triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp thực hiện Đề án;

– Triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện phát triển các tổ chức kinh tế và các sản phẩm của Đề án. Trong đó tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức đăng ký sản phẩm, lựa chọn ý tưởng sản phẩm, tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực cho các tổ chức kinh tết và tư vấn phát triển, nâng cấp sản phẩm cũ. Trong thời gian quý III đến quý IV sẽ tổ chức đánh giá, xếp hạng các sản phẩm;

– Đối với công tác xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm: Trong năm 2019 sẽ tiến hành  khảo sát, điều tra thực trạng hệ thống hỗ trợ xúc tiến và quảng bá sản phẩm trên địa bàn toàn tỉnh và quy hoạch xây dựng hệ thống xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm. Đồng thời triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, và các loại hình khác, tổ chức kết nối thị trường, tổ chức hội chợ cấp tỉnh, cấp huyện và tham gia các hội chợ triển lãm tại các tỉnh trên địa bàn toàn quốc.

Theo Kế hoạch triển khai đề án, Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, quản lý nhà nước trong xây dựng các Trung tâm, điểm bán hàng OCOP trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, hội chợ… để  quảng bá và tiêu thụ sản phẩm thuộc Đề án.  Lồng ghép các hoạt động của ngành gắn với việc thực hiện Chương trình trên phạm vi toàn tỉnh như hỗ trợ máy móc thiết bị, hỗ trợ kiến thức kinh doanh, hỗ trợ thiết kế bao bì sản phẩm các sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh./.

Phạm Thị Dịu (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004797
Views Today : 126
Views This Month : 3360
Views This Year : 20890
Total views : 35316
Language
Skip to content