Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 cho ngành công thương

Năm 2019, tình hình kinh tế xã hội cả nước nói chung và Bắc Kạn nói riêng có nhiều chuyển biến, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng thấp, thị trường tiền tệ, tín dụng ổn định. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành và UBND các địa phương; sự vào cuộc của các doanh nghiệp và sự quyết tâm của toàn thể, công chức và người lao động, Sở Công Thương đã tích cực tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, vì vậy các chỉ tiêu phát triển công nghiệp và thương mại năm 2019 trên địa bàn tỉnh đã đạt và vượt mức kế hoạch được giao và đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Kạn: Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 1.264,154 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch và tăng 8,54% so với cùng kỳ năm 2018; Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2019  ước đạt 6.065 tỷ đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2018 và đạt 100% kế hoạch năm 2019;….

Năm 2020, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Trong bối cảnh thế giới, khu vực và đất nước còn đan xen giữa thuận lợi và khó khăn, đòi hỏi ngành Công Thương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, năng động sáng tạo, phấn đấu đạt được những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 đã đề ra.

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được trong năm 2019, ngày 10 tháng 12 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2488/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 cho các Sở, Ban, ngành; các cơ quan Đảng, Đoàn thể; UBND các huyện, thành phố và các đơn vị sản xuất kinh doanh của tỉnh, theo đó ngành công thương được giao các chỉ tiêu cụ thể như sau:

  1. Về Công nghiệp

– Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) khu vực công nghiệp đạt 10%;

– Tổng sản phẩm của công nghiệp (GRDP) đạt 463.700 triệu đồng;

– Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) trên địa bàn tỉnh đạt 1.384.000 triệu đồng;

– Tỷ lệ số hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98%;

  1. Về Thương mại

– Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng >7,5%;

– Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt 6.518 tỷ đồng;

– Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt 10 triệu USD (trong đó: xuất khẩu đạt 3 triệu USD và nhập khẩu đạt 7 triệu USD).

Để đạt được các mục tiêu trên, Sở Công Thương sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ về phát triển công nghiệp, phát triển thương mại dịch vụ; thực hiện tốt các văn bản pháp luật về cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đề xuất bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; đổi mới mạnh mẽ việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; công khai, minh bạch hoạt động quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005096
Views Today : 52
Views This Month : 2339
Views This Year : 4828
Total views : 65368
Language
Skip to content