Trả lời ý kiến, kiến nghị của các Hợp tác xã trước Hội nghị đối thoại kinh tế tập thể

Theo đó, Sở Công Thương trả lời các ý kiến, kiến nghị của các HTX tại mục V. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại tại Công văn số 68/CV-LMHTX ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Kạn về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các HTX trước Hội nghị đối thoại, cụ thể như sau:

Về nội dung ý kiến, kiến nghị của 3 HTX gồm: HTX Thiên An đề nghị hỗ trợ kinh phí xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; HTX Hồng Hà đề nghị tạo điều kiện cho HTX xúc tiến thương mại đi nhiều nơi và HTX Đức Hiếu đề nghị cần bao tiêu sản phẩm cho HTX.

Nội dung này, Sở Công Thương xin trả lời chung như sau:

1. Công tác xúc tiến thương mại, đặc biệt là xúc tiến, quảng bá giới thiệu sản phẩm nông lâm sản trên địa bàn tỉnh luôn được tỉnh Bắc Kạn quan tâm thực hiện, cụ thể Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 về Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2018-2020. Trên cơ sở đó, hàng năm Sở đã tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại với các nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh, trong 2 năm 2018-2019 Sở đã tham mưu UBND tỉnh triển khai 11 đề án, nhiệm vụ xúc tiến thương mại với tổng kinh phí thực hiện là 1,565 tỷ đồng; để tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh và Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể:

– Chính sách tín dụng: Hỗ trợ lãi suất vốn vay 6%/năm; mức vay được hỗ trợ lãi suất bằng 70% giá trị hợp đồng, tối đa không quá 2 tỷ; hình thức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.

Hàng năm, về việc hỗ trợ các HTX xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu sản phẩm, cụ thể:

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giúp đỡ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nâng cao năng lực sản xuất, thường xuyên cải tiến mẫu mã, xây dựng thương hiệu sản phẩm; chú trọng tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường nghiên cứu và đưa vào sản xuất các sản phẩm mới, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng;

– Hỗ trợ cho các HTX đăng ký và trực tiếp tổ chức đoàn của tỉnh tham gia các hội chợ triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh để giới thiệu sản phẩm, quảng bá, xây dựng thương hiệu. Tổ chức thực hiện các sự kiện xúc tiến thương mại tập trung tại địa phương (thành phố Bắc Kạn, huyện Ba Bể) và các sự kiện xúc tiến thương mại tại Hà Nội

2. Về vấn đề bao tiêu sản phẩm của HTX Đức Hiếu: Được biết HTX Đức Hiếu sản xuất trong lĩnh vực trồng rau, củ, quả tại xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm. Đối với các sản phẩm rau, củ, quả hiện nay có HTX Nông nghiệp dịch vụ Pác Nặm chuyên cung cấp thực phẩm cho các trường học trên địa bàn, có nhu cầu rất lớn về nguồn cung cấp. Trong trường hợp HTX có nhu cầu xúc tiến sản phẩm ra thị trường ngoài tỉnh, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ và hỗ trợ kết nối với các đơn vị có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm nhưng sản phẩm phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và phải đáp ứng được yêu cầu của đơn vị tiêu thụ.

3. Công tác hỗ trợ các Hợp tác xã giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại; trong thời gian tới, để tiếp tục hỗ trợ cho các HTX trên địa bàn tỉnh, các sở, ngành sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ:

– Tuyên truyền, hướng dẫn cho các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tiếp cận được các chính sách hỗ trợ để quảng bá, giới thiệu sản phẩm;

– Hỗ trợ, giới thiệu các Hợp tác xã tham gia Chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho thành phố Hà Nội và kết nối với các siêu thị, hệ thống phân phối trên cả nước;

– Tiếp tục quan tâm hỗ trợ xúc tiến thương mại và tiếp cận chính sách hỗ trợ cho các HTX trên toàn tỉnh. Tạo điều kiện cho các hợp tác xã nông nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Cung cấp thông tin và chủ động hỗ trợ các hợp tác xã khi Bộ Công Thương tổ chức các đoàn khảo sát thị trường, xúc tiến thương mại phù hợp với ngành hàng của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004729
Views Today : 25
Views This Month : 3604
Views This Year : 12288
Total views : 26714
Language
Skip to content