Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại của Công ty cổ phần VINCOM RETAIL chi nhánh Bắc Kạn

Ngày 10 tháng 12 năm 2019 tại Công văn số 112/SCT-QLTM Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại của Công ty cổ phần VINCOM RETAIL chi nhánh Bắc Kạn.    

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
(Kèm theo Công văn số: 112 /SCT-QLTM ngày 10 /12/2019 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc xác nhận thực hiện khuyến mại)

  1. Tên Chương trình khuyến mại:“Mừng khai trương – Rinh quà hạnh phúc”.
  2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại:Hàng hóa, dịch vụ của tất cả các gian hàng kinh doanh trong Trung tâm thương mại Vincom Plaza Bắc Kạn.
  3. Thời gian khuyến mại:Thời gian tổ chức: Từ 10h00’ – 21h00’ ngày 24/12/2019 – 31/12/2019 và từ 10h00’ -19h00 ‘ngày 01/01/2020.
  4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Tỉnh Bắc Kạn.
  5. Hình thức khuyến mại (ghi rõ khuyến mại mang tính may rủi hoặc hình thức khác):Bốc thăm trúng thưởng.
  6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Tất cả các Khách hàng (KH) có giá trị hóa đơn (HĐ) trong ngày hợp lệ từ 500.000đ từ các gian hàng trong Trung tâm thương mại (TTTM) Vincom Plaza Bắc Kạn.

Không áp dụng cho nhân viên gian hàng và nhân viên TTTM Vincom Plaza Bắc Kạn.

  1. 7. Cơ cấu giải thưởng:
STT Hạng mục Số lượng Giá trị giải thưởng (VAT) Tổng giá trị giải thưởng (VAT)
1 Điện thoại Vsmart Live 6GB/64GB 08 3.790.000, 30.320.000,
Tổng cộng: Ba mươi triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng. 30.320.000,

(Giải thưởng không được quy đổi ra tiền mặt)

  1. Nội dung chi Tiết thể lệ Chương trình khuyến mại:

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia Chương trình khuyến mại:

– Với mỗi 500.000đ từ các gian hàng trong TTTM Vincom Plaza Bắc Kạn, KH được nhận 01 phiếu bốc thăm trúng thưởng. Mỗi hóa đơn hợp lệ chỉ được quy đổi tối đa 3 phiếu bốc thăm. Hoá đơn hợp lệ là hoá đơn trong ngày, không cộng gộp hoặc tách nhỏ.

Ví dụ: Hóa đơn trị giá 500.000đ từ các gian hàng đổi 01 phiếu bốc thăm. Hóa đơn trị giá 1.500.000đ đổi 3 phiếu bốc thăm. Hóa đơn từ 1.500.000đ trở lên cũng chỉ đổi 3 phiếu bốc thăm.

– Với mỗi hóa đơn mua sắm hợp lệ, khách hàng phiếu bốc thăm dự thưởng  ngay tại quầy tổ chức chương trình.

– TTTM Vincom Plaza Bắc Kạn đóng dấu “Đã tham gia chương trình” lên hoá đơn mua hàng để đảm bảo mỗi hoá đơn chỉ được tham dự chương trình 01 lần. Khách hàng cung cấp đúng thông tin (họ và tên, CMND/CCCD và SĐT) cho TTTM Vincom Plaza Bắc Kạn.

– Khách hàng cần kiểm tra tính xác thực của thông tin một lần nữa và điều chỉnh ngay các sai sót nếu có. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp cung cấp thông tin sai hoặc không kiểm tra tính chính xác thông tin.

8.2. Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:

– Thời gian phát hành bằng chứng khuyến mại: Từ ngày 24/12/2019 đến ngày 01/01/2020 tại TTTM Vincom Plaza Bắc Kạn

– Mẫu phiếu xác định trúng thưởng; TTTM Vincom Plaza Bắc Kạnphát hành một mẫu phiếu, có số lượng là: 3.000 phiếu; mỗi phiếu gồm 02 liên có mã số trùng nhau, có dòng để ghi các thông tin của người dự thưởng như họ tên, số điện thoại của người dự thưởng, thời gian tổ chức bốc thăm trúng thưởng, giữa hai liên phiếu có đóng dấu giáp lai của TTTM Vincom Plaza Bắc Kạn; Một liên phát cho khách hàng khi đến mua hàng, một liên bỏ vào thùng phiếu của ban tổ chức.

 – Trong thời gian khuyến mại TTTM Vincom Plaza Bắc Kạnsẽ phát phiếu bốc thăm cho khách hàng đáp ứng điều kiện quy định tại mục 8.1 thể lệ này.

8.3.Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:

– Khách hàng trúng thưởng cần mang liên 1 của Phiếu dự thưởng trúng kèm CMND/CCCD gốc đến nhận thưởng tại TTTM mà khách hàng đã tham gia mua sắm. Khách hàng có nhiều nhất 30 ngày để nhận thưởng trong khoảng thời gian từ 20h00 ngày 01.01.2020 đến 30.01.2020. Không chấp nhận đối với trường hợp phiếu dự thưởng rách nát, hoặc mờ thông tin, hoặc không có dấu BQL.

– Trường hợp khách hàng làm mất Phiếu dự thưởng, hoặc các thông tin trên Phiếu dự thưởng không đúng với thông tin trên CMND/CCCD thì khách hàng sẽ mất quyền lợi nhận giải. BTC không giải quyết các trường hợp khách hàng làm mất Phiếu dự thưởng hoặc cung cấp thông tin sai lệch.

– Khách hàng phải trực tiếp tới nhận thưởng, không uỷ quyền cho người khác nhận hộ.

           8.4.Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:

– Thời gian xác định trúng thưởng: 20h00’, ngày 01/01/2020.

– Địa điểm xác định trúng thưởng: TTTM Vincom Plaza Bắc Kạn.

– Thùng phiếu sẽ được mở niêm phong trước mặt khán giả tham dự chương trình.

– Người dẫn chương trình mời khách hàng có mặt lên quay thùng phiếu để trộn lá phiếu ngẫu nhiên và hỗ trợ bốc thăm để đảm bảo tính minh bạch.

– Cách thức xác định trúng thưởng:Ban tổ chức tiến hành mời đại diện khách hàng lên hỗ trợ bốc thăm phần phiếu do ban tổ chức lưu trong hòm phiếu, mỗi giải thưởng Ban tổ chức bốc 01phiếu để xác định người trúng thưởng, bốc trúng phiếu mang tên, số điện thoại của ai thì giải thưởng sẽ thuộc về khách hàng đó. Đồng thời bốc thêm 08 phiếu dự phòng trong các trường hợp 08 phiếu ban đầu không có người nhận thưởng hoặc phiếu không hợp lệ.

8.5 Thông báo trúng thưởng:

Sau lễ bốc thăm, danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được công bố trên website chính thức của Vincom. Đồng thời Vincom Plaza Bắc Kạn sẽ gọi điện theo số điện thoại của Khách hàng đã cung cấp từ khi nhận phiếu tham dự chương trình trong thời gian 03 ngày kể từ ngày quay thưởng để thông báo và hẹn ngày đến nhận thưởng tại Vincom Bắc Kạn.

8.6 Thời gian địa Điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:

– Địa điểm tham gia bốc thăm trúng thưởng: TTTM Vincom PlazaBắc Kạn.

– Cách thức trao thưởng: Trao thưởng trực tiếp.

– Thủ tục trao thưởng: Khách hàng trúng thưởng khi đến nhận giải thưởng cần mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân và phiếu có mã số trùng với mã ghi trên phiếu trúng giải đã công bố.

– Thời hạn kết thúc trao thưởng:Trước 17h00’ ngày 14/02/2020.

  1. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến Chương trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại…): Họ và Tên: Phan Thị Quyên, số điện thoại: 0869 526 966.
  2. Các quy định khác:

– Công ty Cổ phần VINCOM RETAIL – Chi nhánh Bắc Kạn được phép sử dụng thông tin và hình ảnh của khách hàng nhận thưởng để phục vụ cho mục đích quảng cáo thương mại và không phải trả bất kỳ một khoản chi phí nào.

– Công ty Cổ phần VINCOM RETAIL – Chi nhánh Bắc Kạn có trách nhiệm thực hiện đúng theo thể lệ đã được xác nhận và báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại về Sở Công theo quy định tại; Lưu trữ hồ sơ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

– Công ty Cổ phần VINCOM RETAIL – Chi nhánh Bắc Kạn có trách nhiệm giải quyết thắc mắc hoặc khiếu nại, tranh chấp của các khách hàng, trường hợp Công ty Cổ phần VINCOM RETAIL – Chi nhánh Bắc Kạn không giải quyết được thì sẽ chuyển lên các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo qui định.

– Các nội dung khác không được thể hiện tại thể lệ này sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

 
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 125
Views This Month : 3266
Views This Year : 42108
Total views : 56534
Language
Skip to content