Xin ý kiến về dự thảo Tờ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2328/UBND-THVX ngày 14 tháng 5 năm 2018 về việc chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX, Sở Công Thương đã dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025.

Để dự thảo Nghị quyết được phù hợp với thực tế, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Sở Công Thương gửi dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 và kính đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, tham gia ý kiến để Sở xem xét tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện.

Văn bản góp ý kiến của Quý cơ quan xin gửi về Sở Công Thương trước ngày 30 tháng 6 năm 2018 theo địa chỉ: Sở Công Thương Bắc Kạn – Số 34, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Chi tiết dự thảo xem tại đây.

Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005090
Views Today : 67
Views This Month : 1656
Views This Year : 4145
Total views : 64685
Language
Skip to content