Bắc Kạn ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, là năm tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp và là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Dự báo kinh tế cả nước, trong đó có Bắc Kạn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng của sự phát triển các nền kinh tế lớn trên thế giới đối với Việt Nam cùng với đó là sự biến đối khó lường của thiên tai, dịch bệnh.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã khẩn trương xây dựng và ban hành Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, Chương trình hành động của tỉnh đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 phân công cho 13 đơn vị theo dõi, thực hiện; 18 nhóm mục tiêu theo mục tiêu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 cho 17 đơn vị, địa phương và 15 nhóm nhiệm vụ chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực với hơn 138 nhiệm vụ cụ thể cho hơn 25 đơn vị, sở, ngành, địa phương. Các mục tiêu, nhiệm vụ đảm bảo gắn với thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 02a-NQ/TU ngày 08/12/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về nhiệm vụ năm 2021 và Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2021. Đồng thời, UBND tỉnh Bắc Kạn cũng có Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021.

Đối với ngành công thương, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2021 sẽ là: Tiếp tục phát triển công nghiệp với trọng tâm là công nghiệp chế biến; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, máy móc, thiết bị; đẩy mạnh thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp. Tập trung chỉ đạo xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghiệp thu hút đầu tư tại một số địa phương có tiềm năng, thế mạnh như thành phố Bắc Kạn, huyện Na Rì, huyện Chợ Mới, huyện Chợ Đồn…. Hỗ trợ nhà đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại một số cụm công nghiệp như: Cụm công nghiệp Quảng Chu, huyện Chợ Mới, Cụm công nghiệp Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông theo đúng tiến độ; đồng thời, thu hút vốn xã hội hóa đầu tư hạ tầng kỹ thuật KCN Thanh Bình – Giai đoạn II và một số cụm công nghiệp có tiềm năng trên địa bàn tỉnh đáp ứng các dự án đầu tư; xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp phù hợp thực tế, đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư và tích hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Kạn.  Tạo điều kiện, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, hoạt động ổn định các dự án, nhà máy công nghiệp hiện có; Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp, năng lượng đang triển khai, tái cơ cấu và đưa các dự án công nghiệp đã đầu tư trở lại hoạt động sản xuất. Thu hút, kêu gọi các dự án công nghiệp, năng lượng, công nghệ tiên tiến đầu tư vào tỉnh đặc biệt là chế biến tinh quặng; phát triển và thực hiện cơ cấu vùng nguyên liệu đảm bảo cho các nhà máy, cơ sở chế biến, đặc biệt đối với các cơ sở luyện kim, chế biến nông, lâm sản, dự án sản xuất vật liệu xây dựng, dự án linh kiện, dệt may. Hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, mẫu mã sản phẩm và đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất; chủ động, phối hợp tìm thị trường đầu ra cho các sản phẩm công nghiệp của tỉnh, hướng tới xuất khẩu.  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thủy điện; Triển khai dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện để nâng số hộ sử dụng điện lưới quốc gia trên toàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu phát triển thị trường nhằm thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá; phát triển sản xuất hàng hoá theo hướng tập trung đáp ứng nhu cầu của thị trường; tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành chức năng và địa phương trong việc phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ. Đổi mới và tăng cường thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại để quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm sản và sản phẩm công nghiệp của tỉnh. Tăng cường quản lý, kiểm tra thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tăng cường các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã về định hướng và đẩy mạnh xuất khẩu; hỗ trợ nâng cao trình độ nguồn nhân lực, chất lượng sản phẩm hướng tới xuất khẩu. Cung cấp thông tin và hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã xuất khẩu về các vấn đề liên quan tới thị trường xuất nhập khẩu, hàng rào kỹ thuật, thuế quan, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, trình tự  thủ tục xuất khẩu hàng hóa. Phát triển du lịch theo hướng nâng cao chất lượng, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa địa phương và bảo vệ tài nguyên môi trường; thực hiện Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Bắc Kạn; Đề án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch và thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực du lịch hồ Ba Bể. Tiếp tục phát triển một số ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức và công nghệ cao trên địa bàn tỉnh như tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo, y tế…

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004729
Views Today : 28
Views This Month : 3607
Views This Year : 12291
Total views : 26717
Language
Skip to content