Bắc Kạn triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều 25/02/2021, đồng chí Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai công tác lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên – Trưởng Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh.
Quang cảnh cuộc họp

Hội nghị đã nghe đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần Công nghệ xây dựng ACUD Việt Nam) trình bày tổng quan về lập Quy hoạch tỉnh (nội dung lập Quy hoạch, phương pháp tiếp cận và phương pháp tích hợp); kết quả thực hiện khảo sát, thu thập thông tin phục lập Quy hoạch tỉnh tại các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố (từ ngày 13/01/2021 đến ngày 21/01/2021); nội dung phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong xây dựng Quy hoạch tỉnh.

Hội nghị tập trung thảo luận về kế hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, nội dung Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm các nội dung chủ yếu: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế – xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; đánh giá về việc thực hiện Quy hoạch thời kỳ trước; xây dựng quan điểm, xác định mục tiêu và lựa chọn các phương án phát triển, phương án Quy hoạch, phương hướng phát triển các ngành quan trọng và phương án tổ chức hoạt động kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, dự kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh lần 1 hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2021; báo cáo UBND tỉnh dự thảo lần 2 trong tháng 8/2021; báo cáo UBND tỉnh dự thảo lần 3 trong tháng 10/2021; báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức lấy kiến kiến các bộ, ngành Trung ương lần 3 trong tháng 11/2021; trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh vào tháng 12/2021; trình HĐND tỉnh thông qua trong tháng 4/2022; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố Quy hoạch vào tháng 5/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và công tác lập Quy hoạch tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh xác định việc thực hiện lập Quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế – xã hội của đơn vị, trên cơ sở đó phát huy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, chịu trách nhiệm đối với các nội dung của ngành, lĩnh vực quản lý và cung cấp đầy đủ số liệu, tài liệu có liên quan. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ trì điều phối, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh và kết hợp với đơn vị tư vấn trong việc nêu yêu cầu, kiểm tra, đôn đốc tiến độ để các nội dung được thực hiện đúng kế hoạch. Sở Kế hoạch Đầu tư và các sở, ngành cần chủ động liên hệ, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương theo ngành dọc để lồng ghép các nội dung của Quy hoạch ngành, Quy hoạch quốc gia, Quy hoạch vùng trong Quy hoạch tỉnh và ngược lại. Đơn vị tư vấn bám sát tình hình thực tế của tỉnh để đánh giá môi trường chiến lược và tính liên vùng một cách chính xác trong quá trình triển khai lập Quy hoạch, để giúp tỉnh có Quy hoạch phù hợp, đồng bộ, có tầm nhìn và có tính khả thi…/.

Nguồn: https://backan.gov.vn/
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005152
Views Today : 52
Views This Month : 1847
Views This Year : 9755
Total views : 70295
Language
Skip to content