Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Ngày 11/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Chi tiết Nghị định số 18/2021/NĐ-CP xem tại đây.


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004734
Views Today : 73
Views This Month : 4336
Views This Year : 13020
Total views : 27446
Language
Skip to content