Triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 2837/QĐ-BCT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn năm 2021-2025, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn năm 2021-2025 (Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn).

Triển khai thực hiện Đề án nhằm phát huy vai trò quản lý nhà nước và tăng cường sự phối hợp thường xuyên của các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương, từ cấp tỉnh đến cấp huyện và các cấp đơn vị hành chính thấp hơn, đảm bảo sự quản lý nhất quán, có hiệu quả trong thực thi pháp luật về hoạt động kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh. Nâng cao toàn diện hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đảm bảo môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp hợp pháp, đồng thời ngăn ngừa và hạn chế tối đa các vi phạm, biểu hiện tiêu cực, các thiệt hại của người dân trước các hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sẽ triển khai cụ thể các nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn năm 2021-2025 của Bộ Công Thương. Cụ thể, sẽ triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trong tâm sau: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương.

Chi tiết Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 16/3/2021của UBND tỉnh Bắc Kạn xem tại đây.

Kim Oanh (Sở Công Thương)

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005163
Views Today : 2
Views This Month : 3268
Views This Year : 11176
Total views : 71716
Language
Skip to content