Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Tiền Giang

Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn nhận được Công văn số 370/SCT-QLTM ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang về việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Tiền Giang.

Nhằm hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Tiền Giang,  Sở Công Thương thông báo đến các siêu thị, nhà phân phối, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thông tin về sản phẩm và địa chỉ các cơ sở sản xuất của tỉnh Tiền Giang để biết, nghiên cứu hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm.

(Gửi kèm thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm OCOP tỉnh Tiền Giang kèm theo Công văn số 370/SCT-QLTM ngày 26/02/2021 của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang Tại đây. )

 (Phòng QLTM Sở Công Thương)

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004730
Views Today : 114
Views This Month : 3848
Views This Year : 12532
Total views : 26958
Language
Skip to content