Chợ Mới: Khơi dậy thế mạnh địa phương từ sản phẩm OCOP

Có 20 sản phẩm được công nhận xếp hạng 3 sao OCOP, kết quả này là tiền đề quan trọng để huyện Chợ Mới tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm đã được công nhận trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm gian hàng của HTX Thanh niên Như Cố trưng bày tại
Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX năm 2020 (Ảnh: Sưu tầm)

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Với những tiềm năng và thế mạnh sẵn có, việc triển khai có hiệu quả Chương trình OCOP được huyện Chợ Mới kỳ vọng góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và phát triển kinh tế địa phương.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Chương trình này, UBND huyện đã bổ sung nhiệm vụ thực hiện Đề án OCOP đối với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Huyện thành lập Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP để tham mưu cho UBND cấp huyện đánh giá sản phẩm tham gia Đề án OCOP trên địa bàn.

Với lợi thế từ nông nghiệp, huyện đã phát triển các sản phẩm từ lĩnh vực này để chế biến, làm tăng giá trị nông sản địa phương. Nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ, huyện đã có 20 sản phẩm được xếp hạng 3 sao. Các sản phẩm này cơ bản là từ sản phẩm nông nghiệp, được thị trường ưa chuộng, trong đó có thể kể đến như trà mướp đắng rừng, chè Như Cố của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp thanh niên Như Cố; bún khô của HTX 20/10 Nông Hạ; mơ dẻo chua ngọt, mơ gừng mặn ngọt của HTX Đoàn Kết; gạo nếp Tân Sơn của HTX nông nghiệp sạch Tân Sơn…

Để được công nhận là sản phẩm OCOP, các sản phẩm được đánh giá với tiêu chí hết sức nghiêm ngặt và đảm bảo an toàn thực phẩm. Vì vậy, sản phẩm được công nhận tạo nên thương hiệu và uy tín cho HTX, tổ hợp tác. Việc xây dựng nhãn hiệu sản phẩm OCOP đã, đang và sẽ là hướng đi mở ra nhiều cơ hội cho nhiều người dân trên địa bàn huyện, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Tiếp tục triển khai Chương trình trong năm 2021, huyện Chợ Mới phấn đấu phát triển ít nhất 3 sản phẩm đạt 3 sao trở lên, cùng với đó là củng cố, nâng cao chất lượng các sản phẩm đã được công nhận, khuyến khích chủ thể đăng ký sản phẩm phát triển tăng về quy mô, chất lượng và mở rộng thị trường. Trên cơ sở đó, UBND các xã, thị trấn sẽ định hướng, lựa chọn sản phẩm, chủ thể tham gia Chương trình.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn cách thức phát triển, đề xuất ý tưởng các sản phẩm, khởi đầu chu trình thực hiện Chương trình tại cộng đồng. Huyện cũng sẽ hỗ trợ các chủ thể OCOP có sản phẩm được xếp hạng giai đoạn 2018 – 2020 cần nâng cấp và các sản phẩm mới tham gia Chương trình năm 2021. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đã được công nhận; xây dựng các điểm giới thiệu, bán hàng; tạo điều kiện cho các hộ sản xuất, tập thể tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh…./.

Nguồn: https://backan.gov.vn/
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005009
Views Today : 9
Views This Month : 1039
Views This Year : 43448
Total views : 57874
Language
Skip to content