Công bố công khai danh mục các thôn, bản được cấp điện từ dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020

Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020 đã được Bộ Công Thương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 27/7/2016. Quy mô theo dự án là cấp điện cho 3.524 hộ dân nông thôn thuộc 120 thôn, bản của 41 xã, thị trấn trên địa bàn 7 huyện của tỉnh, nguồn vốn đầu tư gồm 85% tổng mức đầu tư từ ngân sách Trung ương cấp trực tiếp hoặc cấp từ ODA hoặc vốn ưu đãi khác, tương ứng 308,901 tỷ đồng; 15% tổng mức đầu tư do Chủ đầu tư thu xếp phù hợp với kế hoạch cấp vốn từ ngân sách Trung ương, tương ứng 54,5121 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay dự án chưa được Trung ương cấp vốn để triển khai thực hiện.

Để nhân dân các thôn, bản được hưởng lợi từ dự án được biết, UBND tỉnh đã có văn bản số 3879/UBND-CN ngày 20/07/2018 về việc công bố công khai danh mục các thôn, bản được cấp điện từ dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020, theo đó yêu cầu UBND các huyện chỉ đạo các xã, thị trấn có trong danh mục dự án tuyên truyền, công bố công khai danh mục các thôn, bản được cấp điện từ dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2015-2020. Từ đó tránh tình trạng cử tri có ý kiến, kiến nghị nhiều lần khi có đoàn đến tiếp xúc cử tri.

​Chi tiết Công văn số 3879/UBND-CN của UBND tỉnh và danh mục các thôn bản được cấp điện xem tại đây./.

Nông Thị Thảo – Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004737
Views Today : 83
Views This Month : 83
Views This Year : 13248
Total views : 27674
Language
Skip to content