Tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội (sau đây gọi tắt là Quyết định số 241/QĐ-TTg), ngày 19 tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1000/QĐ-UBND, với mục tiêu và giải pháp cụ thể như sau:

Mục tiêu chung là đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt;

Phấn đấu đến năm 2020 đạt được các mục tiêu chủ yếu sau: Đối với dịch vụ thu ngân sách: 80% giao dịch nộp thuế thực hiện qua ngân hàng; 100% các đơn vị Kho bạc Nhà nước trong tỉnh có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng phục vụ việc thu ngân sách nhà nước. Đối với dịch vụ thanh toán tiền điện: Tại địa bàn thành phố, trung tâm các huyện phấn đấu 70% số tiền điện được thanh toán qua ngân hàng. Đối với dịch vụ thanh toán tiền nước: Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn và 100% các đơn vị trực thuộc Công ty chấp nhận thanh toán hóa đơn tiền nước qua ngân hàng; tại địa bàn thành phố, trung tâm các huyện phấn đấu 50% số tiền nước thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Đối với dịch vụ thanh toán tiền học phí: Các trường cao đẳng, trung cấp, các trung tâm, trường học trên địa bàn chấp nhận thanh toán học phí qua ngân hàng; 80% số sinh viên, học sinh tại các trường cao đẳng, trung cấp, các trung tâm, trường phổ thông, mầm non trên địa bàn thành phố và trung tâm các huyện nộp học phí qua ngân hàng. Đối với dịch vụ thanh toán viện phí: Bệnh viện tỉnh và 100% bệnh viện tuyến huyện, thành phố chấp nhận thanh toán viện phí qua ngân hàng; phấn đấu 50% số tiền viện phí thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Đối với dịch vụ chi trả an sinh xã hội: Tại địa bàn thành phố, trung tâm các huyện phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng.

Để đạt được mục tiêu trên cần có các giải pháp sau: Triển khai thực hiện đầy đủ, nhanh chóng và có hiệu quả các văn bản pháp lý, các cơ chế chính sách mới về thanh toán qua ngân hàng.  Triển khai ứng dụng các hình thức, phương thức mới, hiện đại phục vụ thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội. Tăng cường chỉ đạo triển khai thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán, tạo niềm tin cho khách hàng. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền. Các giải pháp hỗ trợ khác (về hướng dẫn hỗ trợ khách hàng; khuyến khích các hình thức ưu đãi khách hàng; biểu dương, khen thưởng kịp thời).

​Chi tiết Quyết định số 1000/QĐ-UBND xem tại đây./.

Nông Thị Thảo – Sở Công Thương


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004797
Views Today : 126
Views This Month : 3360
Views This Year : 20890
Total views : 35316
Language
Skip to content