Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Quyết định số 416/QĐ-BCT ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương; Công văn số 4619/BCT-HC ngày 11 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc đính chính thông tin công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hóa chất tại Quyết định số 416/QĐ-BCT;

Ngày 06 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 1170/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

– Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung gồm: 06 TTHC cấp tỉnh;

– Thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm: 02 TTHC cấp tỉnh.

Chi tiết Quyết định số 1170/QĐ-UBND xem tại đây

                                                          (Nông Thị Thảo) Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 107
Views This Month : 275
Views This Year : 5178
Total views : 65718
Language
Skip to content