Công tác phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Lãnh đạo các sở, sự ủng hộ phối hợp thực hiện của các sở, ban, các thương nhân sản xuất kinh doanh và lãnh đạo các cấp. Đặc biệt được sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương.

Thực hiện Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 30/7/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020, Sở Công Thương là đơn vị chủ trì phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; các ngành có liên quan đã tổ chức thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch được phê duyệt và các quy định hiện hành. Kết quả đã đạt được tương đối hiệu quả.

Kết quả thực hiện năm 2019: Thực hiện tuyên truyền về thương mại điện tử đến các tổ chức, doanh nghiệp, người tiêu dùng và đánh giá kết quả thực hiện phát triển thương mại điện tử tại tỉnh Bắc Kạn trong năm 2019 trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Kạn. (mỗi quý một số bắt đầu thực hiện từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2019), đồng thời phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số- Bộ Công Thương tổ chức thành công khóa đào tạo chuyên sâu, nâng cao kiến thức về thương mại điện tử cho gần 80 cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp (01 lớp, thời gian tổ chức 01 ngày  09 tháng 8 năm 2019).

Triển khai thực hiện 01 đề án “Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng cho doanh nghiệp thương mại điện tử tại Bắc Kạn” tại Quyết định số 4618/QĐ-BCT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2019, cụ thể: Hỗ trợ 100%  kinh phí xây dựng phần mềm cho 06 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh với sản phẩm đề án là 06 phần mềm quản lý thông tin khách hàng (CRM) cho 06 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời xây dựng 01 đề án phát triển thương mại điện tử năm 2020 trình Bộ Công Thương phê duyệt.

Thông qua đó, bước đầu đã nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về vai trò, lợi ích, ứng dụng công nghệ thông tin và TMĐT trong cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu tư vốn, nguồn nhân lực, xây dựng và sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng các phần mềm tin học trong quản lý doanh nghiệp theo định hướng phát triển TMĐT, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mại điện tử ở tỉnh Bắc Kạn, đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động phổ biến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh mới được chú trọng trong khối các cơ quan nhà nước, còn trong khối doanh nghiêp còn nhiều hạn chế và ở những cấp độ khác nhau. Một số doanh nghiệp có quy mô khá đã chú ý khai thác có hiệu quả các tính năng của TMĐT vào trong trong công việc hàng ngày như: Chú trọng sử dụng email trong công việc, đã thiết lập mạng nội bộ, xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp ứng dụng vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế của tỉnh, xây dựng kho dữ liệu điện tử để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, xây dựng websie, thông qua trang website đã giới thiệu, quảng bá được sản phẩm của doanh nghiệp một cách rộng rãi và thu hút người dân quan tâm, song việc đặt hàng, bán hàng trực tuyến thông qua website còn nhiều hạn chế.

Trong thời gian tới Sở Công Thương tiếp tục thực hiện tuyên truyền về thương mại điện tử đến các tổ chức, doanh nghiệp, người tiêu dùng và đánh giá kết quả thực hiện phát triển thương mại điện tử trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức tập huấn về thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 góp phần giúp cho hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn ngày càng phát triển.

Kim Oanh (Sở Công Thương)

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005259
Views Today : 93
Views This Month : 2032
Views This Year : 21995
Total views : 82535
Language
Skip to content