Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020-2023 thành công tốt đẹp

Thực hiện Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong không khí kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN và kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, được sự thống nhất của Đảng uỷ Sở Công Thương, ngày 10/02/2020 Chi bộ Văn phòng đã long trọng tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2023; sau khi tổ chức rút kinh nghiệm, ngày 13 đến ngày 14/02/2020 các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023.

6b2acda1c03638686127

Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn có 04 Chi bộ trực thuộc với tổng số 34 đảng viên, trong đó có 31 đảng viên chính thức và 03 đảng viên dự bị. Đại hội Chi bộ có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác đảng nhiệm kỳ 2017-2020, rút ra các bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ và bầu cấp uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, các Chi bộ th­ường xuyên nhận đ­ược sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ sở, luôn giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ Đảng. Cán bộ, đảng viên cơ bản có phẩm chất chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, phát huy vai trò người đảng viên, luôn phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao, góp phần thắng lợi vào kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị. Trong Báo cáo Chính trị trình bày trước Đại hội, các Chi bộ đã nêu những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2020 trên từng lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn; công tác xây dựng Đảng; công tác xây dựng chính quyền, đoàn thể để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và chỉ ra những tồn tại, hạn chế và tìm nguyên nhân để đề ra phương hướng, các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới nhằm nâng cao chất lượng công tác đảng ở mỗi chi bộ.

Tại Đại hội, các Chi bộ đã biểu quyết thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của từng Chi bộ trong nhiệm kỳ năm 2017-2020 nhằm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; xây dựng Chi bộ, xây dựng các đoàn thể vững mạnh về mọi mặt; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở Công Thương Bắc Kạn trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đại hội cũng đã thống nhất bầu ra cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới gồm những đồng chí có đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có kiến thức và năng lực công tác thực tiễn, có khả năng lãnh đạo chi bộ hoạt động có hiệu quả, có khả năng đoàn kết, tập hợp đảng viên, quần chúng để quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Một số hình ảnh cấp ủy của các Chi bộ nhiệm kỳ mới :

777aded0d3472b197256

795e3b123685cedb9794

77550e7f02e8fab6a3f9

1d6dc325ceb236ec6fa3

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004731
Views Today : 148
Views This Month : 3997
Views This Year : 12681
Total views : 27107
Language
Skip to content