Đại hội điểm Đảng bộ Sở Công Thương khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 57-KH/ĐU ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Thông báo số 182-TB/ĐU ngày 27/11/2019 về việc lựa chọn cơ sở đảng tổ chức đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020-2025; Hoà chung trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Toàn Quốc lần thứ XIII và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. Từ đó rút ra những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; ngày 12/3/2020, Đảng bộ Sở Công Thương long trọng tổ chức đại hội điểm các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội

 

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vi Hồng Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy các Cơ quan tỉnh; dự đại hội, có đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí Ban thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, các đồng chí đại diện 31 Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Các cơ quan tỉnh; đến dự và đưa tin đại hội còn có phóng viên Báo Bắc Kạn, Đài PT-TH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Bắc Kạn cùng toàn thể 33 đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ.

ef1c41713766cc389577
Đồng chí Vi Hồng Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy các Cơ quan tỉnh phát biểu tại Đại hội

Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng bộ khóa II, Đại hội đã được nghe Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày các báo cáo: Báo cáo Chính trị; Báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp dự thảo Báo cáo Chính trị Đảng bộ Các cơ quan tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

1c484c153a02c15c9813

Báo cáo Chính trị Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Sở Công Thương Bắc Kạn đã nêu bật được những kết quả đạt được trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng; công tác tổ chức, xây dựng Đảng; công tác kiểm tra kiểm soát; công tác lãnh đạo xây dựng củng cố chính quyền và các tổ chức đoàn thể; công tác đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Lãnh đạo việc học tập và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘‘tự diễn biến”, ‘‘tự chuyển hóa” trong nội bộ”  và một số thành tích thi đua mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ngoài ra báo cáo cũng đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm.

6fdff5bf83a878f621b9

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận và biểu quyết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025; đó là:

  1. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành 100% nhiệm vụ chính trị hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó tham mưu phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) bình quân giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh đạt 13,21%/năm; Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ số hộ được sử dụng điện trên địa bàn tỉnh đạt 98,5%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 12,5%/năm; dự kiến mục đến năm 2025 đạt 11.700 tỷ đồng; xuất, nhập khẩu tăng trưởng bình quân 10%/năm.
  2. Có 100% đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước.
  3. Hàng năm Đảng bộ Sở Công Thương đều được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 04/4 chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
  4. Phấn đấu hàng năm có 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
  5. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp ít nhất 03 đảng viên mới.
  6. Hàng năm thực hiện việc kiểm tra, giám sát ít nhất 02 chi bộ trực thuộc và ít nhất 15% đảng viên.
  7. Hàng năm cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa.
  8. Tổ chức Công đoàn cơ sở và Chi đoàn Sở Công Thương hàng năm đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ trên Đại hội cũng thống nhất đưa ra 05 nhóm giải pháp để tổ chức, triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đề ra.

Đại hội đã sáng suốt, lựa chọn Bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020– 2025 gồm 05 đồng chí, tại kỳ họp lần thứ nhất BCH đã bầu đồng chí Hoàng Hà Bắc giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, bầu Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Bầu đoàn Đại biểu gồm 03 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

2bf4fa78896f72312b7e
Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020– 2025

Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra trong không khí đoàn kết, thống nhất và đã thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

b82c006761709a2ec361

e93917fc69eb92b5cbfa

60641ac064d79f89c6c6

e1a5e3f095e76eb937f6

30aa9a83e5941eca4785

Sở Công Thương
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004729
Views Today : 16
Views This Month : 3595
Views This Year : 12279
Total views : 26705
Language
Skip to content