Đề xuất nội dung yêu cầu cần phối hợp, hỗ trợ tại thị trường Hoa Kỳ và Trung Quốc

Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương có Văn bản số 444/XTTM-QHQT v/v đề xuất nội dung yêu cầu cần phối hợp, hỗ trợ tại thị trường Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong đó, văn bản đề nghị các đơn vị (sở Công Thương) căn cứ nhu cầu của địa phương/ ngành hàng đưa ra các yêu cầu cần hỗ trợ, phối hợp gửi Cục Xúc tiến thương mại tổng hợp.

Để có cơ sở đề xuất với Cục Xúc tiến thương mại hỗ trợ xúc tiến xuất khẩu hàng hóa tại thị trường Hoa Kỳ và Trung Quốc, Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn trân trọng đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã căn cứ nhu cầu thực tế, ngành, hàng hiện đang sản xuất, kinh doanh đang có thế mạnh. Đề xuất nêu các yêu cầu, nhu cầu kết nối, cần hỗ trợ mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa theo các nội dung cụ thể như sau:

  1. Kế hoạch cụ thể về xúc tiến thương mại và phát triển tại thị trường Hoa Kỳ và Trung Quốc năm 2020 và năm 2021 như: các chương trình tham dự hội chợ, triển lãm, các đoàn doanh nghiệp Việt Nam dự diễn đàn, hội nghị, giao thương, giới thiệu sản phẩm,… cần sự phối hợp và hỗ trợ.
  2. Đề xuất nội dung, yêu cầu cụ thể cần sự phối hợp của các văn phòng, Trung tâm tại nước ngoài đặc biệt đối với lĩnh vực ngành hàng, sản phẩm mà doanh nghiệp có thế mạnh xuất khẩu và cần kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam khảo sát, tìm kiếm đối tác để nhập khẩu hàng hóa, sản phẩm của Việt Nam.
  3. Các đề xuất khác (nếu có).

Thông tin đề xuất gửi về sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, theo địa chỉ: số 34 đường Trường Chinh TP Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn, đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ yenht.ct@backan.gov.vn hoặc qltmbackan@gmail.com, điện thoại 0209.3872.104, trước ngày 14/10/2020 để tổng hợp, đề xuất với Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương./.

Hoàng Yến (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005008
Views Today : 76
Views This Month : 1029
Views This Year : 43438
Total views : 57864
Language
Skip to content