Điều chỉnh danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đã được phê duyệt tại Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Ngày 11 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2503/QĐ-UBND vềĐiều chỉnh danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương đã được phê duyệt tại Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn như sau:

STT Tên TTHC Hình thức đăng ký theo Quyết định số 2061/QĐ-UBND Hình thức đăng ký

sau điều chỉnh

1 Thông báo hoạt động khuyến mại Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích Không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
2 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Phương Thảo (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005259
Views Today : 87
Views This Month : 2026
Views This Year : 21989
Total views : 82529
Language
Skip to content