Hỗ trợ hợp tác xã trong thực hiện Đề án xây dựng hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Đề án xây dựng hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Trong 3 năm 2016 -2019, theo chức năng, nhiệm vụ được giao Sở Công Thương đã đẩy mạnh hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, tăng cường hỗ trợ xây dựng và hướng dẫn hoạt động đối với các HTX trong lĩnh vực chợ, tiểu thủ công nghiệp,…và kết quả đạt được cụ thể như sau:

– Công tác khuyến công: Thực hiện hỗ trợ thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm cho 18 HTX (các sản phẩm: Miến dong, phở khô, măng khô, chè, chuối sấy dẻo, mật ong, rượu chuối, gạo bao thai,…) với tổng kinh phí hỗ trợ cho các HTX là 367 triệu đồng và hỗ trợ 03 HTX ứng dụng máy móc thiết bị vào hoạt động sản xuất tinh bột nghệ, chế biến nông sản, chế biến thực phẩm với tổng kinh phí hỗ trợ là 310 triệu đồng. Tổ chức 02 đợt bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh (năm 2016 và năm 2018) với mục đích phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. Theo đó, đã có 5 sản phẩm của 5 hợp tác xã đạt giải (trong đó có sản phẩm Bún khô của HTX 20-10 đạt giải cả năm 2016 và năm 2018).

– Công tác xúc tiến thương mại: Tổ chức hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã của tỉnh tham dự 21 cuộc Hội chợ, triển lãm trong nước và tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Tuần lễ giới thiệu sản phẩm cam, quýt và các đặc sản Bắc Kạn năm 2018, Tuần lễ giới thiệu Hồng không hạt và các sản phẩm nông sản sạch tỉnh Bắc Kạn năm 2019 tại Hà Nội, góp phần giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu của tỉnh.

– Công tác hỗ trợ xây dựng và hướng dẫn hoạt động đối với các HTX trong lĩnh vực chợ, tiểu thủ công nghiệp,… đã được Sở phối hợp, lồng ghép thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao có liên quan.

Trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ nỗ lực hơn nữa để góp phần hỗ trợ các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất, quảng bá, giới thiệu sản phẩm,… góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Kạn./.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005008
Views Today : 76
Views This Month : 1029
Views This Year : 43438
Total views : 57864
Language
Skip to content