Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân (Hồ Chí Minh)

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân, qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

Ngày 11/9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 378/UBND-KH tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018. Theo đó, chủ đề Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân (Hồ Chí Minh)” là 1 trong các chủ đề để các địa phương lựa chọn, phù hợp với tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội của từng đơn vị, địa phương.

Nội dung hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018, bao gồm:

– Tổ chức các hoạt động tuyên truyền;

– Các huyện, thành phố tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018;

– Tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực trong Tuần lễ;

Các ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức các lớp học:

+ Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động;

+ Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học;

+ Các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân; các lớp giáo dục kỹ năng sống;

+ Các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên trung tâm học tập cộng đồng;

+ Các lớp học theo chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức kỹ năng, chuyển giao công nghệ, xóa mù chữ…;

+ Các cơ sở giáo dục phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động khuyến học, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, hoạt động chuyên đề, câu lạc bộ, ngoại khóa… trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với các nội dung cụ thể thiết thực.

 – Tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng xã hội học tập như: tổ chức hội sách, trưng bày triển lãm sách báo, tư liệu phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước; tổ chức tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa địa phương tại các khu di tích lịch sử; phát động các phong trào, các chương trình thu gom, tặng sách các trường học, thư viện …

 Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 được phát động trên phạm vi toàn tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 10 năm 2018.

Hoàng Huyền (Sở Công Thương)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004995
Views Today : 125
Views This Month : 3266
Views This Year : 42108
Total views : 56534
Language
Skip to content