Hội nghị tập huấn về các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình năm 2020 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 01/QĐ-SCT ngày 02/01/2020 của Giám đốc Sở Công Thương về việc giao nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2020 cho các đơn vị và Kế hoạch số 17/KH-TTKC ngày 06/7/2020 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020.

Ngày 24 tháng 7 năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Điện lực thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn về các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia đình, đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Hội Nông dân, Điện lực thành phố và có sự tham gia của 97 hội viên Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn.

 Nội dung truyền đạt tại Hội nghị đến các đại biểu là một số chủ trương, chính sách của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Quyết định 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 21/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2020-2030; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. Tại hội nghị báo cáo viên đã trình bày những kiến thức cơ bản, đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày như cách lựa chọn, thiết kế, lắp đặt thiết bị, sử dụng các thiết bị năng lượng trong hộ gia đình và vấn đề sử dụng điện an toàn. Hội nghị đã diễn ra trong không khí cởi mở, rất nhiều các ý kiến đã được trao đổi giữa các hộ gia đình với các kỹ sư của Trung tâm và cán bộ của Điện lực.

Qua buổi Hội nghị các hộ gia đình đã nhận thức tầm quan trọng, sự cần thiết của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm trong gia đình và sẽ vận dụng những kiến thức đã được trang bị ứng dụng vào thực tiễn đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến các thành viên hộ gia đình và cộng đồng xã hội về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả./.

Nông Quang Vũ (Trung tâm Khuyến công và XTTM)
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005008
Views Today : 76
Views This Month : 1029
Views This Year : 43438
Total views : 57864
Language
Skip to content