Kết quả bình chọn Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018

Ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 938/QĐ-UBND về việc công nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018. Các sản phẩm được công nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018, bao gồm những sản phẩm sau:

 1. Sản phẩm Miến dong Nhất Thiện Ba Bể (HKD Nguyễn Văn Thiện)
 2. Sản phẩm Miến dong Triệu Thị Tá (HKD Hoàng Thị Mười);
 3. Sản phẩm Miến dong Chính Tuyển (HKD Nông Văn Chính);
 4. Sản phẩm Miến dong Huấn Liên (HKD Trịnh Xuân Huấn);
 5. Sản phẩm Miến dong Tài Hoan (HKD Hoàng Thị Hoan);
 6. Sản phẩm Miến dong Hợp tác xã Côn Minh (HTX Côn Minh);
 7. Sản phẩm Bún khô (HTX 20-10);
 8. Sản phẩm Nước uống tinh khiết Nặm Cắt BK (Cơ sở sản xuất tư nhân Tuấn Hường);
 9. Sản phẩm Nước uống tinh khiết Fiabjooc (Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn);
 10. Sản phẩm Trịnh Năng Curcumin (Công ty TNHH Nhiệt công nghiệp HTL);
 11. Sản phẩm Trịnh Năng Gừng (Công ty TNHH Nhiệt công nghiệp HTL);
 12. Sản phẩm Trịnh Năng Gấc (Công ty TNHH Nhiệt công nghiệp HTL);
 13. Sản phẩm Vi-cumax Nano Curcumin (Công ty TNHH Nhà máy Curcumin Bắc Hà);
 14. Sản phẩm Tinh nghệ Bắc Kạn (Công ty Cổ phần nông sản Bắc Kạn);
 15. Sản phẩm Rượu chuối Tân Dân (HTX rượu chuối Tân Dân);
 16. Sản phẩm Máy nông nghiệp đa năng (HTX Thành Ngân);
 17. Sản phẩm Gạch không nung xi măng cốt liệu (Công ty Cổ phần xây dựng công trình Hồng Hà);
 18. Sản phẩm Gạch không nung (Công ty TNHHMTV Khoáng sản và TM Đồng Nam).

Mỗi sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh được UBND tỉnh Bắc Kạn cấp 01 Giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng là: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) và 01 biểu tượng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018.

Thời gian tổ chức trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018 dự kiến vào tháng 7 năm 2018.

Trong 18 sản phẩm đạt giải Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018 sẽ được lựa chọn 08 sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018, gồm:

 1. Sản phẩm Miến dong Nhất Thiện Ba Bể (HKD Nguyễn Văn Thiện)
 2. Sản phẩm Miến dong Chính Tuyển (HKD Nông Văn Chính);
 3. Sản phẩm Miến dong Tài Hoan (HKD Hoàng Thị Hoan);
 4. Sản phẩm Trịnh Năng Curcumin (Công ty TNHH Nhiệt công nghiệp HTL);
 5. Sản phẩm Trịnh Năng Gừng (Công ty TNHH Nhiệt công nghiệp HTL);
 6. Sản phẩm Trịnh Năng Gấc (Công ty TNHH Nhiệt công nghiệp HTL);
 7. Sản phẩm Tinh nghệ Bắc Kạn (Công ty Cổ phần nông sản Bắc Kạn);
 8. Sản phẩm Máy nông nghiệp đa năng (HTX Thành Ngân).

Những sản phẩm đạt giải, hàng năm sẽ được hỗ trợ về thông tin, tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, tham gia các kỳ hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài để giới thiệu tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm

                                                             Mai Hùng (Sở Công Thương)


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 127
Views This Month : 295
Views This Year : 5198
Total views : 65738
Language
Skip to content