Kết quả hoạt động Công nghiệp – Thương mại tháng 5 năm 2019

1.Về công nghiệp

Về giá trị sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất công nghiệp (tính theo giá so sánh 2010) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 5/2019 ước đạt 98.316 triệu đồng, tăng 3,67% so với tháng trước, tăng 5,58% so với cùng kỳ năm 2018. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2019 ước đạt 477.072 triệu đồng, tăng 5,05% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 39,23% so với kế hoạch năm 2019, cụ thể:

+ Công nghiệp khai thác: Ước đạt 29.893 triệu đồng, tăng 5,01% so với tháng trước, tăng 15,93 % so với cùng kỳ năm 2018. Cộng dồn 5 tháng đầu năm ước đạt 134.475 triệu đồng, tăng 6,18% so với cùng kỳ năm 2018;

+ Công nghiệp chế biến: Ước đạt 61.172 triệu đồng, tăng 2,74% so với tháng trước, tăng 0,17% so với cùng kỳ năm 2018. Cộng dồn 5 tháng đầu năm ước đạt 308.362 triệu đồng, tăng 3,82% so với cùng kỳ năm 2018;

+ Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí: Ước đạt 4.649 triệu đồng, tăng 8,39% so với tháng trước, tăng 20,11% so với cùng kỳ năm 2018. Cộng dồn 5 tháng đầu năm ước đạt 21.788 triệu đồng, tăng 14,69% so với cùng kỳ năm 2018;

+ Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động xử lý rác thải, nước thải: Ước đạt 2.602 triệu đồng, tăng 0,54% so với tháng trước, tăng 8,63% so với cùng kỳ năm 2018. Cộng dồn 5 tháng đầu năm ước đạt 12.447 triệu đồng, tăng 8,68% so với cùng kỳ năm 2018.

– Chỉ số sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5/2019 so với tháng trước tăng 3,86%, so với cùng kỳ năm trước tăng 9,98%. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2019 tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

+ Công nghiệp khai thác: Tăng 3,38% so với tháng trước, tăng 19,8% so với tháng cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2019 tăng 9,69% so với cùng kỳ năm trước;

+ Công nghiệp chế biến: Tăng 3,71% so với tháng trước, giảm 4,02% so với tháng cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2019 tăng 2,53% so với cùng kỳ năm trước;

+ Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí: Tăng 5,39% so với tháng trước, tăng 11,45% so với tháng cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2019 tăng 14,61% so với cùng kỳ năm trước;

+ Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động xử lý rác thải, nước thải: Tăng 4,73% so với tháng trước, tăng 9,25% so với tháng cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2019 tăng 5,39% so với cùng kỳ năm trước.

2.Về thương mại

– Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 5/2019 ước đạt 461,934 tỷ đồng, tăng 0,89% so với tháng trước và tăng 15,20% so với cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2019 ước đạt 2.288,029 tỷ đồng, tăng 15,63% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 37,73 % kế hoạch năm 2019.

– Chỉ số giá tiêu dùng:

Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tháng 5/2019 so với tháng trước tăng 0,51%. Chỉ số giá bình quân 5 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 tăng 1,93%.

Hoàng Huyền
Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

005102
Views Today : 107
Views This Month : 275
Views This Year : 5178
Total views : 65718
Language
Skip to content